Rūjiena.lv

Plānošana

Rūjienas novada attīstības programma 2019 - 2025


"Rūjienas novada pašvaldība paziņo, ka ar Rūjienas novada domes 2019. gada 17.oktobra domes lēmumu (protokols Nr.14, 9§) apstiprināta Rūjienas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam.

Ar apstiprināto Rūjienas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam var iepazīties arī:

Attīstības programma
  • Stratēģiskā daļa (atvērt)
  • Pašreizējās situācijas raksturojums (atvērt)
  • Īstenošanas un uzraudzības novērtēšanas kārtība (atvērt)

Rīcības plāns un investīciju plāns
  • Rīcības plāns (atvērt)
  • Investīciju plāns (atvērt)
  • Aktualizētais "Rūjienas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju plāns" (2020.gada 21. maija Rūjienas novada pašvaldības domes lēmums /Prot. Nr.7 , 17§/) (atvērt)
  • Aktualizētais "Rūjienas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju plāns" (2020.gada 17. septembra Rūjienas novada pašvaldības domes lēmums /Prot. Nr.14 , 8§/) (atvērt)
  • Aktualizētais "Rūjienas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju plāns" (2021.gada 25. marta Rūjienas novada pašvaldības domes lēmums /Prot. Nr.4 , 8§/) (atvērt)


Rūjienas novada attīstības programma 2012 - 2018