Rūjiena.lv

Goda pilsoņi un gada cilvēki


1998

GODA PILSONIS - Ēvalds Siliņš, Māris Radziņš

1999

GODA PILSONIS - Edmunds Rumba, Gunārs Ziema, Jānis Landrāts

2000

GODA PILSONIS - Vilma Podziņa, Inese Galvanovska, Rozwitha von Bergman

2001

GODA PILSONIS - Jānis Jasāns, Jānis Galzons, Dzidra Puķīte

2002

GODA PILSONIS - Lidija Budaha

GADA CILVĒKS - Aīda Vasiļjeva, Guna Ķibere, Edvīns Šakalis

GADA SKOLĒNS - Ilze Tralmaka

2003

GODA PILSONIS - Māris Slokenbergs, Līga Siliņa

GADA CILVĒKS - Dagnis Čākurs, Nikoleta Zariņa, Guntis Jugbārdis

GADA SKOLĒNS - Raivis Lauberts

2004

GODA PILSONIS - Aina Eglīte

GADA CILVĒKS - Jānis Akulis,

GADA SKOLĒNS - Zanda Čeirāne

2005

GODA PILSONIS - Austra Paegle

GADA CILVĒKS - Digna Gailīte

GADA SKOLĒNS - Zanda Roķe

2006

GODA PILSONIS - Ēriks Paeglis, Andris Kalniņš

GADA CILVĒKS - Maruta Berga, Uldis Žīgurs

GADA SKOLĒNS - Baiba Rūple, Gatis Lapsiņš

2007

GODA PILSONIS - Daina Vikmane

GADA CILVĒKS - Marika Grūsle

GADA SKOLĒNS - Jānis Ločmelis

2008

GODA PILSONIS - Ilona Kadaka

GADA CILVĒKS - Jānis Paeglis, Kaspars Berklāvs

GADA SKOLĒNS - Linda Medene, Anda Penka, Justīne Deičmane, Agate Reuta

2009

RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS - Māra Brīnuma, Aija Role

GADA CILVĒKS - Sannija Kalniņa, Arnis Ķibers, Nora Rektiņa

GADA SKOLĒNS - Mārīte Mušperte, Sintija Kalniņa

2010

RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS - Valdis Vikmanis, Andris Vārpa

GADA CILVĒKS - Jurģis Krastiņš, Ilze Lippe, Mudrīte Skuja, Kārlis Zemītis, Gvido Brenčevs, Igors Miezis

GADA SKOLĒNS - Iveta Švalbe, Līga Švēde, Nora Upīte, Elīna Ramata

2011

RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS - Ģirts Bišofs, Valdis Rūja , Andris Eimanis

GADA CILVĒKS - Līga Āboltiņa-Žīgure , Valdis Leska , Inta Lielbārde, Jānis Roze, Ojārs Ābols

GADA SKOLĒNS - Inita Gulbe, Arturs Gruzdiņš

2012

RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS - Ilga Kļaviņa, Modris Kalniņš, Dzintars Kalniņš, Hans Joahims Švolvs (Hans-Joachim Schwolow).

GADA CILVĒKS - Aldis Kļaviņš, Aigars Lapiņš, Dace Ķīkule, Līga Siliņa

GADA SKOLĒNS - Linda Čukure, Maija Ķīkule, Indra Ziediņa, Līga Lāce

2013

RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS - Pēteris Vaivars, Dzintra Jansone

GADA CILVĒKS - Vija Rulle, Agrita Strangate

GADA SKOLĒNS - Monta Skujeniece

2014

RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS - Jānis Akulis

GADA CILVĒKS - Armands Taims, Gita Zariņa, Iveta Buņķe

GADA SKOLĒNS - Amanda Anna Bērziņa, Uldis Burvis, Ilmārs Salna, Melita Dunce

2015

RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS - Aīda Vasiļjeva

GADA CILVĒKS - Gvido Brenčevs, Kaija Laure , Vilnis Bišofs , Mairis Čukurs, Raimonda Rūsa

GADA SKOLĒNS - Laura Mellupe , Jānis Berkolds , Andris Vītiņš, Andris Ķīkulis

2016

RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS -Sarmīte Andžejevska par ilggadēju un radošu darbu paaudžu izglītošanā Rūjienas vidusskolā

GADA CILVĒKS - Gundega Jansone par nozīmīgu ieguldījumu projektu izstrādāšanā un finansējuma piesaistīšanā Rūjienas mākslas un mūzikas skolām.

GADA SKOLĒNS - Zanda Laura Šķiņke par labām un teicamām sekmēm ,aktīvu un atbildīgu darbu skolēnu pašpārvaldē, gudru un mērķtiecīgu mācīšanos un spēju būt līderei.

GADA SKOLĒNS - Undīne Brīnuma par labām sekmēm, augstu mācību motivāciju un spēju iedvesmot atbildīgam darbam arī citus.

2017

RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS - Vera Gladkina par mūža ieguldījumu medicīnā, iejūtīgu attieksmi un nesavtīgu darbu, rūpējoties par Rūjienas novada iedzīvotāju veselību.

RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS - Ruta Ansone par ilggadēju, nesavtīgu, profesionāli atbildīgu darbu neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā un aktīvu pašreizējo darbību veselības aprūpē.

GADA CILVĒKS - Sannija Kalniņa par Pasaules latviešu ģimeņu saieta 3x3 nometnes organizēšanu Rūjienā 2017.gadā, par latviskuma, tradīciju, attiecību un zināšanu kopšanu un vairošanu.

GADA CILVĒKS - Madars Kalniņš par Pasaules latviešu ģimeņu saieta 3x3 nometnes organizēšanu Rūjienā 2017.gadā, par latviskuma, tradīciju, attiecību un zināšanu kopšanu un vairošanu.

GADA CILVĒKS - Arturs Gruzdiņš par veiksmīgu sevis pieteikšanu mūzikas pasaulē un Rūjienas vārda popularizēšanu.

GADA SKOLĒNS - Norberts Dukurs par labām un teicamām sekmēm mācībās, par sasniegumiem bioloģijā un angļu valodā, par Rūjienas vārda popularizēšanu, iemantojot cieņu un autoritāti gan savā klasē, gan Rūjienas vidusskolā.

GADA SKOLĒNS - Renārs Roķis par labām un teicamām sekmēm mācībās, par dalību un sasniegumiem Rūjienas vidusskolas pūtēju orķestrī, par goda un cieņas pilnu attieksmi pret savu skolu un novadu, iemantojot cieņu un autoritāti gan savā klasē, gan Rūjienas vidusskolā.

GADA SKOLĒNS - Samanta Engere par labām un teicamām sekmēm mācībās, par sasniegumiem bioloģijā, par Rūjienas vārda popularizēšanu, iemantojot cieņu un autoritāti gan savā klasē, gan Rūjienas vidusskolā.

2018

Pilns saraksts: atvērt jaunā logā

2019

Pilns saraksts: atvērt jaunā logā

2020

Pilns saraksts: atvērt jaunā logā