Rūjiena.lv

Sociālais dienests

Materiālās palīdzības pabalsti

  • Pašvaldības pabalstus piešķir ģimenēm vai personām, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rūjienas novada administratīvā teritorijā.
  • Pabalstus, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, piešķir un izmaksā Rūjienas novada Sociālais dienests (turpmāk- Sociālais dienests) apstiprinātā budžeta ietvaros.

Rūjienas novada pašvaldība sniedz šādus materiālās palīdzības veidus:

  • pabalsts dzīves jubilejās – sasniedzot 80; 85; 90 gadus un vairāk;
  • pabalsts dzīves jubilejās - sasniedzot 100 gadus un vairāk;
  • pabalsts sakarā ar bērna dzimšanu;
  • pabalsts brīvpusdienām daudzbērnu ģimeņu bērniem un bērniem ar invaliditāti;
  • pabalsts apbedīšanai;
  • pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai.

Saistošie noteikumi Nr. 2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas novadā”