Rūjiena.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš pārcelts uz 2021.gada 15.novembri

2021-04-01

Rūjienas novada pašvaldība informē, ka nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņi, kas tika norādīti maksāšanas paziņojumos, no 2021.gada 31.marta, 17.maija un 16.augusta tiek pārcelti uz 2021.gada 15.novembri.

Saskaņā ar šo lēmumu un balstoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.pantu, par nodokļa maksājuma kavējumu netiek aprēķināta nokavējuma nauda līdz 2021.gada 31.decembrim.

Lēmums neattiecas uz iepriekšējo gadu nesamaksātajiem nodokļa parādiem, par kuriem turpināsies nokavējuma naudas aprēķināšana likumā noteiktajā apmērā 0,05% par katru nokavēto dienu no parāda pamatsummas.

Lēmums pieņemts 2021.gada 25.martā Rūjienas novada domes sēdē, pamatojoties uz Latvijas Republikā izsludināto ārkārtējo situāciju un uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.pantu.