Rūjiena.lv

Kultūras un tūrisma centrs

Rūjienas novada kultūras un tūrisma centrs izveidots 2013.gada 1.aprīlī.

Juridiskā adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240

Struktūra un kontakti:

Kultūras un tūrisma centra vadītāja

Guna Ķibere

64219025

29464888

guna.kibere@rujiena.lv

Rūjienas kultūras nama vadītāja

Ilze Leska

29430703

ilze.leska@rujiena.lv

Rūjienas kultūras nama vadītājas vietniece

Linda Dimitre

26313132

linda.dimitre@rujiena.lv

Izstāžu zāles vadītāja

Līga Siliņa

26381413

liga.silina@rujiena.lv

Tūrisma centra speciāliste

Lelde Vesere

64263278, 22002268

tic@rujiena.lv

Tautskolas vadītāja

Gita Zariņa

26397236

gita.zarina@rujiena.lv

Pasākumu organizatore Lodes kultūras namā

Kaija Laure

28362011

kaija.laure@rujiena.lv

Tehniskais speciālists

Kaspars Berklāvs

29490863

kaspars.berklāvs@rujiena.lv

Gaismas un skaņas operators, multimēdiju speciālists

Uldis Rusmanis

20073163

uldis.rusmanis@rujiena.lv

Struktūra

Nolikumi:

Rūjienas novada kultūras un tūrisma centra nolikums

Rūjienas novada tūrisma informācijas centra nolikums

Rūjienas novada Izstāžu zāles nolikums

Rūjienas kultūras nama nolikums

Rūjienas novada tautskolas nolikums