Rūjiena.lv

Kultūras un tūrisma centrs

Rūjienas novada kultūras un tūrisma centrs izveidots 2013.gada 1.aprīlī.

Juridiskā adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240

Struktūra un kontakti:

Kultūras un tūrisma centra vadītāja

Guna Ķibere

64219025

29464888

[email protected]

Rūjienas kultūras nama vadītāja

Ilze Leska

29430703

[email protected]

Rūjienas kultūras nama vadītājas vietniece

Linda Dimitre

26313132

[email protected]

Izstāžu zāles vadītāja

Līga Siliņa

26381413

[email protected]

Tūrisma centra speciāliste

Lelde Vesere

64263278, 22002268

[email protected]

Tautskolas vadītāja

Gita Zariņa

26397236

[email protected]

Pasākumu organizatore Lodes kultūras namā

Kaija Laure

28362011

[email protected]

Tehniskais speciālists

Zigmārs Jeske

27880533

Gaismas un skaņas operators, multimēdiju speciālists

Uldis Rusmanis

20073163

[email protected]

Struktūra

Nolikumi:

Rūjienas novada kultūras un tūrisma centra nolikums

Rūjienas novada tūrisma informācijas centra nolikums

Rūjienas novada Izstāžu zāles nolikums

Rūjienas kultūras nama nolikums

Rūjienas novada tautskolas nolikums