Rūjiena.lv

Sociālais dienests

Kontakti

Adrese: Rūjienas novada Sociālais dienests,
Raiņa iela 3, Rūjiena,
Rūjienas novads, LV-4240
Tālrunis: 29243913, 64268110, 64268111

E-pasts: socialais.dienests@rujiena.lv
 
Vadītāja: Ingūna Prauliņa, inguna.praulina@rujiena.lv

Par Sociālo dienestu

Rūjienas novada Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kuras darbu reglamentē:


Apmeklētāju pieņemšana

Rūjienas novada Sociālais dienests

Adrese: Raiņa iela 3, Rūjienā, Rūjienas novadā,   t. 29243913, 64268111, 64268110

Pirmdien
13.00 – 18.00

9.00 – 12.00
13.00 -18.00
Ingūna Prauliņa
Sociālā dienesta vadītāja
Una Sniega
Sociālā darbiniece
Otrdien
9.00 – 12.00

10.00 – 16.00
Baiba Auniņa
Sociālā darbiniece ar ģimeni un bērniem
Guna Lūsīte
 Psihologs
Upes iela 9, Rūjiena
konsultācijas saskaņojot pa t. 29243913
Trešdien
9.00 – 12.00


9.00 – 12.0012.00 – 19.00
Dace Petkēvica
Sociālā darbiniece
Irēna Šomase
Sociālā darbiniece
VDEAVK atzinumi, aprūpe mājās, 
ilgstošā aprūpe institūcijā
---------------------------------------------------------------
Guna Lūsīte
 Psihologs
Upes iela 9, Rūjiena
konsultācijas saskaņojot pa t. 29243913
Ceturtdien
9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00
mēneša 1. un 3.nedēļā
13.00 – 17.00
mēneša 1. un 3.nedēļā
Ingūna Prauliņa
Sociālā dienesta vadītāja
Una Sniega
Sociālā darbiniece
Baiba Auniņa
Sociālā darbiniece ar ģimeni un bērniem
Anitra Šatrovska,
Sociālā rehabilitētāja

 

Rūjienas novada Sociālais dienests, Ipiķu pagasta pārvalde

Adrese: "Papardes", Ipiķi, Ipiķu pagasts, Ipiķu novads, LV-4242,   t. 28665835

Ceturtdien
9.00 – 12.00
mēneša 2.nedēļā
 
9.00 – 12.00
mēneša 2.nedēļā
Dace Petkēvica
Sociālā darbiniece
 
Baiba Auniņa
Sociālā darbiniece ar ģimeni un bērniem

 

Rūjienas novada Sociālais dienests, Jeru pagasta pārvalde

Adrese: "Jeru skola", Endzele, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234,    t. 64263516

Pirmdien
13.00 – 18.00
Irēna Šomase
Sociālā darbiniece
Ceturtdien
8.30 – 12.00
 
 
9.00 – 12.00
mēneša 4.nedēļā
Irēna Šomase
Sociālā darbiniece
 
Baiba Auniņa
Sociālā darbiniece ar ģimeni un bērniem

 

Rūjienas novada Sociālais dienests, Lodes pagasta pārvalde

Adrese:  "Lieplejas", Lode, Lodes pagasts, Rūjienas novads, LV-4248,  t. 64234267

Trešdien
8.00 – 16.00
 
 
 
13.00 – 16.00
Una Sniega
Sociālā darbiniece
 
Irēna Šomase
Sociālā darbiniece,
pieņemšanu iepriekš saskaņojot, t.64263516 vai 64268111
Ceturtdien
13.00 – 16.00
mēneša 4.nedēļā
Baiba Auniņa
Sociālā darbiniece ar ģimeni un bērniem

 

Rūjienas novada Sociālais dienests, Vilpulkas pagasta pārvalde

Adrese:  "Pagastmāja", Vilpulka, Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads, LV-4241, t. 64230909

Pirmdien
9.00 – 16.00
Dace Petkēvica
Sociālā darbiniece
Ceturtdien
13.00 – 16.00
mēneša 2.nedēļā
Baiba Auniņa
Sociālā darbiniece ar ģimeni un bērniem