Rūjiena.lv

Sociālais dienests

Kontakti

Adrese: Rūjienas novada Sociālais dienests,
Raiņa iela 3, Rūjiena,
Rūjienas novads, LV-4240
Tālrunis: 29243913, 64268110, 64268111

E-pasts: socialais.dienests@rujiena.lv
 
Vadītāja: Una Sniega, una.sniega@rujiena.lv

Par Sociālo dienestu

Rūjienas novada Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kuras darbu reglamentē:


Apmeklētāju pieņemšana

Rūjienas novada Sociālais dienests

Adrese: Raiņa iela 3, Rūjienā, Rūjienas novadā,   t. 29243913, 64268111, 64268110

Pirmdien
13.00 – 18.00

9.00 – 12.00
13.00 -18.00
Una Sniega
Sociālā dienesta vadītāja
Otrdien
9.00 – 12.00

10.00 – 16.00
Baiba Pētersone
Sociālā darbiniece ar ģimeni un bērniem
Guna Lūsīte
 Psihologs
Upes iela 9, Rūjiena
konsultācijas saskaņojot pa t. 29243913
Trešdien
9.00 – 12.00


9.00 – 12.0012.00 – 19.00
Dace Petkēvica
Sociālā darbiniece
Irēna Šomase
Sociālā darbiniece
VDEAVK atzinumi, aprūpe mājās, 
ilgstošā aprūpe institūcijā
---------------------------------------------------------------
Guna Lūsīte
 Psihologs
Upes iela 9, Rūjiena
konsultācijas saskaņojot pa t. 29243913
Ceturtdien
9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00
mēneša 1. un 3.nedēļā
13.00 – 17.00
mēneša 1. un 3.nedēļā
Una Sniega
Sociālā dienesta vadītāja


Baiba Pētersone
Sociālā darbiniece ar ģimeni un bērniem


 

Rūjienas novada Sociālais dienests, Ipiķu pagasta pārvalde

Adrese: "Papardes", Ipiķi, Ipiķu pagasts, Ipiķu novads, LV-4242,   t. 29243913

Ceturtdien
9.00 – 12.00
mēneša 2.nedēļā
 
9.00 – 12.00
mēneša 2.nedēļā
Dace Petkēvica
Sociālā darbiniece
 
Baiba Pētersone
Sociālā darbiniece ar ģimeni un bērniem

 

Rūjienas novada Sociālais dienests, Jeru pagasta pārvalde

Adrese: "Jeru skola", Endzele, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234,    t. 64263516

Pirmdien
13.00 – 18.00
Irēna Šomase
Sociālā darbiniece
Ceturtdien
8.30 – 12.00
 
 
9.00 – 12.00
mēneša 4.nedēļā
Irēna Šomase
Sociālā darbiniece
 
Baiba Pētersone
Sociālā darbiniece ar ģimeni un bērniem

 

Rūjienas novada Sociālais dienests, Lodes pagasta pārvalde

Adrese:  "Lieplejas", Lode, Lodes pagasts, Rūjienas novads, LV-4248,  t. 64234267

Trešdien
8.00 – 16.00
 
 
 
13.00 – 16.00
Una Sniega
Sociālā darbiniece
 
Irēna Šomase
Sociālā darbiniece,
pieņemšanu iepriekš saskaņojot, t.64263516 vai 64268111
Ceturtdien
13.00 – 16.00
mēneša 4.nedēļā
Baiba Pētersone
Sociālā darbiniece ar ģimeni un bērniem

 

Rūjienas novada Sociālais dienests, Vilpulkas pagasta pārvalde

Adrese:  "Pagastmāja", Vilpulka, Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads, LV-4241, t. 64230909

Pirmdien
9.00 – 16.00
Dace Petkēvica
Sociālā darbiniece
Ceturtdien
13.00 – 16.00
mēneša 2.nedēļā
Baiba Pētersone
Sociālā darbiniece ar ģimeni un bērniem