Rūjiena.lv

ESI SVEICINĀTS, Rūjienas pilsētas bibliotēkā!

Skolas iela 6
Rūjiena, LV - 4240
Tālr.: 64263464 (vadītājas kabinets)
e-pasts: bibliotēka@rujiena.lv

Darba laiks:
Darba dienās: 10.00 - 18.00
Sestdienās: 10.00 - 14.00

Bērnu literatūras nodaļa 
Darba dienās: 11.00 – 18.00
Sestdienās – slēgta

Interneta lasītava 
Darba dienās 11.00 – 17.00
Sestdienās - slēgta 


Vilpulkas pagasta bibliotēka

Adrese:Pagastmāja, Vilpulka, Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads, LV-4241;

Pirmdiena           9.00 - 13.00
Otrdiena              9.00 - 13.00
Ceturtdiena        9.00 - 17.00
Piektdiena          9.00 - 13.00


Jeru pagasta bibliotēka

Adrese: Jeru skola, Endzele, Jeru pag., Rūjienas nov., LV-4234

Pirmdiena           9.00 - 18.00
Otrdiena              9.00 - 16.00
Trešdiena           9.00 - 16.00
Ceturtdiena        9.00 - 16.00
Piektdiena          9.00 - 16.00
Sestdiena            ---
Svētdiena            ---

Prezentācija par Jeru pagasta bibliotēku


Lodes pagasta bibliotēka

Adrese: "Lieplejas", Lodes pagasts, Rūjienas novads, LV-4248;

Pirmdiena           12.00 - 16.00
Otrdiena              12.00 - 16.00
Trešdiena            8.00 - 12.00
Ceturtdiena        11.00 - 16.00
Piektdiena          8.00 - 11.00
Sestdiena            ---
Svētdiena            ---


Ipiķu pagasta bibliotēka

Adrese: "Papardes", Ipiķi, Rūjienas novads, LV-4242;

Pirmdiena             13.00-18.00
Otrdiena               13.00-18.00
Trešdiena             13.00- 18.00
Ceturtdiena         13.00-18.00
Piektdiena          ---
Sestdiena            ---
Svētdiena            ---

Prezentācija par Ipiķu pagasta bibliotēku

Kontaktinformācija:

Rūjienas pilsētas bibliotēkas vadītāja
Maija Jostsone
maija.jostsone@rujiena.lv
Tālr.64263464(1.stāvā)
Mobil.tālr.29446627
Rūjienas pilsētas bibliotēkas bibliotekāre
Gita Vesere
bibliotēka@rujiena.lv

Rūjienas pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre
Laima Ludvigsone
bibliotēka@rujiena.lv

Rūjienas pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļās bibliotekāre
Žanna Bergmane
biblioteka@rujiena.lv

Rūjienas novada Ipiķu pagasta bibliotēkas bibliotekāre
Iveta
Buņķe
iveta.bunke@rujiena.lv
Tālr. 64219012
Fakss 64234324
Rūjienas novada Jeru pagasta bibliotēka
Dzintra Vende
dzintra.vende@rujiena.lv
Tālr. 64263506
Rūjienas novada
Lodes pagasta bibliotēkas bibliotekāre
Agnese Ripīte
lodesbibl@inbox.lv
Tālr. 64234267
Fakss 64260221
Rūjienas novada Vilpulkas pagasta bibliotēkas bibliotekāre
Inga Straumīte
vilpulka@inbox.lv
Tālr. 64219014
Fakss 64266781