Rūjiena.lv

Kārķos, pieminot Golgāta ceļu, aicina uz tikšanos ar Viesturu Kairišu

2018-03-12

Foto

Piektdien, 23. martā Kārķos notiks pasākums “Veļupes un Ķires krastos”, kas veltīts tiem, kuriem liktenis bija lēmis iet smago Golgāta ceļu. Pulksten 14.00 būs piemiņas brīdis pie Pelēkā akmens. Pēc tam pulksten 15.00 tautas namā tikšanās ar filmas “Melānijas hronika” režisoru Viesturu Kairišu.

Tā jau ir tradīcija, ka Kārķos vienmēr martā pulcējas represētie, skolēni un pagasta sabiedrība, lai kopīgi dalītos atmiņās un pieminētu tos, kuri cieta no represijām un tika izsūtīti uz Sibīriju. 1949. gadā no Kārķu pagasta izsūtīja 99 cilvēkus no 33 mājām, taču smago Golgāta ceļu gājuši arī vēl tie pagasta iedzīvotāji, kurus deportācijas skāra 1941. gadā, 1946. gadā un vēl vairākos citos gados.

Šogad šis pasākums būs īpašs ar to, ka savās atmiņās dalīsies ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī būs tikšanās un sarunas ar teātra, operas un kino režisoru Viesturu Kairišu. Viņa filmas un izrādes izrādītas daudzos Eiropas festivālos. Viestura Kairiša režisētā filma “Melānijas hronika” tapusi pēc Melānijas Vanagas grāmatas “Veļupes krastā” motīviem. Interesanti ir tas, ka Kārķos dzīvo viena no represētajām Aleksandra Krastiņa (dzimusi Zviedre), kuras ģimenes piedzīvotais ir aprakstīts šajā grāmatā. Zviedri un Vanagi Sibirijā bija kaimiņu ģimenes, un viņu likteņi bija cieši savīti.

“Jaunības sapņi, dzīves labākie gadi, veselība, mājas, vīrs, dēls, sava zeme – padomju vara to visu atņēma, taču viņa izdzīvoja. Izdzīvoja, lai piedzīvoto pierakstītu un, lai arī nākamās paaudzes neaizmirstu stāstu, kurā ar varu tikām ierauti mēs visi.” – šie vārdi, kas rakstīti uz filmas “Melānijas hronika” afišas, uzrunā ikvienu skatītāju un ne velti 2017. gada nacionālajā filmu festivālā "Lielais Kristaps" triumfēja kā gada labākās pilnmetrāžas spēlfilma. Režisors Viesturs Kairišs tika atzīts par labāko režisoru, šveiciete Sabīne Timoteo saņēma par Melānijas lomu labākās aktrises balvu.

Februāra beigās Viestura Kairiša sāka uzņemt jaunu spēlfilmu "Pilsēta pie upes", kurā filmas darbība notiek no 20. gadsimta 30. gadiem līdz Otrā pasaules kara beigām. Pasākumā Kārķos būs iespēja uzzināt arī par šo darbu, jo, zinot režisora radošumu un domu pamatīgumu, skatītāji jau tagad ar nepacietību gaida šo filmu.

Uz pasākumi gaidām ikvienu, lai atcerētos mūsu tautas likteni, stiprinātu garu un bagātinātu dvēseli.

Sandra Pilskalne