Rūjiena.lv

Publiskie iepirkumi

2019.gads

Iepirkums Identifikators Iesniegšanas termiņš Līgumcena, uzvarētājs Papildus informācija
Ēkas pārbūve ar fasāžu atjaunošanu un piegulošās teritorijas labiekārtošana - būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība
Iepirkuma procedūra izbeigta
RNP2019/3 2019-05-21 9:00 Nolikums
Pašvaldības autoceļu un ielu inventarizācija un vērtības noteikšana RNP2019/2 2019-04-16 9:00 Lēmums
Līgums
Nolikums
Gājēju celiņa Ternejas parka teritorijā rekonstrukcija RNP2019/1 2019-03-04 11:00 Lēmums
Līgums
Nolikums

Tirgus izpēte

Nosaukums Identifikators Iesniegšanas termiņš Papildus informācija
Dažāda veida veļas mazgāšana, žāvēšana un gludināšana Rūjienas pilsētas speciālai pirmsskolas izglītības iestādei „Vārpiņa” RNP/2019/22/TI 2019-04-30 15:00 Tirgus izpētes aptauja
Vingrošanas nodarbību cilvēkiem ar kustību traucējumiem vadīšana projekta “Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” (Nr. 9.2.4.2./16/I/053) ietvaros. RNP/2019/17/TI 2019-03-27 15:00 Tirgus izpētes aptauja
Autoskolas pakalpojumi Rūjienas vidusskolas skolēniem RNP/2019/14/TI 2019-03-19 11:00 Tirgus izpētes aptauja
Programmas „Bērnu emocionālā audzināšana” vadīšana RNP/2019/13/TI 2019-03-04 17:00 Tirgus izpētes aptauja
Asfalta seguma bedrīšu remontu ar auksto bituminēto maisījumu, izmantojot nepilno tehnoloģiju, Rūjienas novadā RNP/2019/12/TI 2019-02-20 17:00 Tirgus izpētes aptauja
Malkas piegāde Rūjienas novada Vilpulkas pagasta pārvaldei RNP/2019/10/TI 2019-03-08 13:00 Tirgus izpētes aptauja
Malkas piegāde Rūjienas novada Ipiķu pagasta pārvaldei RNP/2019/9/TI 2019-03-11 16:00 Tirgus izpētes aptauja
Koku vainagu veidošana, koku un zaru zāģēšana Rūjienas novadā RNP/2019/8/TI 2019-02-11 12:00 Tirgus izpētes aptauja
Tehniskās sāls un tehniskā kalcija hlorīda (putekļu absorbanta) iegāde RNP/2019/6/TI 2019-02-08 12:00 Tirgus izpētes aptauja
Malkas piegāde Rūjienas novada Lodes pagasta pārvaldei RNP/2019/5/TI 2019-03-01 16:00 Tirgus izpētes aptauja
Rūjienas novada pašvaldības iestāžu īpašumā esošo sauszemes transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana RNP/2019/3/TI 2019-01-16 15:00 Tirgus izpētes aptauja
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošanas Rūjienas novadā, Jeru pagastā būvuzraudzība RNP/2019/2/TI 2019-01-21 15:00 Tirgus izpētes aptauja
„Ceļu attīrīšana no sniega Rūjienas novada pašvaldības autoceļos Vilpulkas un Ipiķu pagastos” RNP/2019/1/TI 2019-01-10 12:00 Tirgus izpētes aptauja

2018. gads
2017. gads
2016. gads
2015. gads
2014. gads
2013. gads
2012. gads
2011. gads
2010. gads
2009. gads
2008. gads