Rūjiena.lv

Publiskie iepirkumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri, visa iepirkuma dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv

2020.gads

Tirgus izpēte

Nosaukums Identifikators Iesniegšanas termiņš Papildus informācija
„Virtuves darbinieku sanitāro telpu remonta darbi Sociālās aprūpes centram „Lode”” SACLODE/2020/4/TI 2020-06-15 12:00 Tirgus izpētes aptauja
„Jumta seguma remonta darbi “Liepkalni” SACLODE/2020/3/TI 2020-06-01 12:00 Tirgus izpētes aptauja
„Autoskolas pakalpojumi Rūjienas vidusskolas skolēniem” RV/2020/8/TI 2020-05-22 11:00 Tirgus izpētes aptauja
"Jumta seguma remonta darbi "Liepkalni"" SACLODE/2020/2/TI 2020-05-14 12:00 Tirgus izpētes aptauja
„Jumta seguma remonta darbi Vilpulkas pagasta pārvaldei”” RNP/2020/32/TI 2020-04-20 14:00 Tirgus izpētes aptauja
„Malkas piegāde Vilpulkas pagasta pārvaldei” RNP/2020/31/TI 2020-03-30 14:00 Tirgus izpētes aptauja
„Kokskaidu granulu piegāde Sociālās aprūpes centram „Lode” SACLODE/2020/1/TI 2020-03-25 12:00 Tirgus izpētes aptauja
„Zāles pļāvēja - traktora iegāde Rūjienas vidusskolai” RV/2020/2/TI 2020-03-13 11:00 Tirgus izpētes aptauja
„Autoskolas pakalpojumi Rūjienas vidusskolas skolēniem” RV/2020/1/TI 2020-03-16 15:00 Tirgus izpētes aptauja
„Malkas piegāde Ipiķu pagasta pārvaldei un Ipiķu pagasta dzīvojamai mājai Liepu 4” RNP/2020/30/TI 2020-03-06 12:00 Tirgus izpētes aptauja
"Malkas piegāde Jeru pagasta pārvaldei" RNP/2020/28/TI 2020-03-18 14:00 Tirgus izpētes aptauja
„Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana semināra dalībniekiem projekta “Development of sustainable green infrastructure and attractive recreation zones in the nature”, Nr.LV-RU-016 ietvaros” RNP/2020/25/TI 2020-02-07 15:00 Tirgus izpētes aptauja
“Parādu piedziņas juridiskie pakalpojumi” RNP/2020/23/TI 2020-02-07 16:00 Tirgus izpētes aptauja
„Malkas piegāde Jeru pagasta pārvaldei” RNP/2020/20/TI 2020-02-10 12:00 Tirgus izpētes aptauja
„Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Rūjienas pašvaldības ēkās” RNP/2020/17/TI 2020-02-03 12:00 Tirgus izpētes aptauja
„Skolēnu sporta dienas organizēšana un vadīšana projekta „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” (Nr.9.2.4.2./16/I/053) ietvaros” RNP/2020/15/TI 2020-02-14 15:00 Tirgus izpētes aptauja
„Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situāciju un apgrūtinājumu plānu izgatavošana un nepieciešamības gadījumā, robežzīmju atjaunošana” RNP/2020/14/TI 2020-01-24 14:00 Tirgus izpētes aptauja
„Drošas skrituļošanas nodarbību vadīšana projekta „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” (Nr.9.2.4.2./16/I/053) ietvaros” RNP/2020/12/TI 2020-01-29 15:00 Tirgus izpētes aptauja
„Malkas piegāde Lodes pagasta pārvaldei” RNP/2020/11/TI 2020-02-05 16:00 Tirgus izpētes aptauja
„Seksuālās un reproduktīvās veselības nodarbību vadīšana projekta „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” (Nr.9.2.4.2./16/I/053) ietvaros” RNP/2020/10/TI 2020-01-20 15:00 Tirgus izpētes aptauja
„Transporta pakalpojumu nodrošināšana projekta „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” (Nr.9.2.4.2./16/I/053) ietvaros” RNP/2020/9/TI 2020-01-24 15:00 Tirgus izpētes aptauja
„„Drosme draudzēties” nodarbību vadīšana projekta „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” (Nr.9.2.4.2./16/I/053) ietvaros” RNP/2020/8/TI 2020-01-24 15:00 Tirgus izpētes aptauja
„Jogas nodarbību vadīšana projekta „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” (Nr.9.2.4.2./16/I/053) ietvaros” RNP/2020/7/TI 2020-01-24 15:00 Tirgus izpētes aptauja
„Rūjienas novada pašvaldības īpašumā esošo sauszemes transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana” RNP/2020/6/TI 2020-01-16 15:00 Tirgus izpētes aptauja
„Nūjošanas nodarbību vadīšana projekta „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” (Nr.9.2.4.2./16/I/053) ietvaros” RNP/2020/5/TI 2020-01-23 15:00 Tirgus izpētes aptauja
„„Bērnu emocionālā audzināšana” nodarbību vadīšana” RNP/2020/4/TI 2020-01-22 15:00 Tirgus izpētes aptauja
„Pusdienu un kafijas paužu nodrošināšana semināra dalībniekiem projekta “Development of sustainable green infrastructure and attractive recreation zones in the nature”, Nr.LV-RU-016 ietvaros” RNP/2020/1/TI 2020-01-17 15:00 Tirgus izpētes aptauja

2019. gads
2018. gads
2017. gads
2016. gads
2015. gads
2014. gads
2013. gads
2012. gads
2011. gads
2010. gads
2009. gads
2008. gads