Rūjiena.lv

Publiskie iepirkumi

2019.gads

Iepirkums Identifikators Iesniegšanas termiņš Līgumcena, uzvarētājs Papildus informācija
Rūjienas novada pašvaldības ielu apgaismojuma un nekustamā īpašuma elektroietaišu apsaimniekošana un remonts RNP2019/14 2019-10-07 9:00 Lēmums
Līgums
Nolikums
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizācijas un centralizētās izziņošanas sistēmas ierīkošana Jeru skolā RNP2019/13 2019-09-09 9:00 Lēmums
Līgums
Nolikums
Atbilde uz pretendenta jautājumu
Vienkārtas virsmas apstrāde Brīvības ielā RNP2019/12 2019-08-05 9:00 Lēmums
Līgums
Nolikums
Tiltu remonta darbi Rūjienas novadā RNP2019/11 2019-08-05 9:00 Lēmums
Līgums
Nolikums
Apkures katla piegāde un uzstādīšana Sociālās aprūpes centram „Lode” RNP2019/10 2019-08-02 9:00 Lēmums
Līgums
Nolikums
Būvdarbu veikšana Raiņa ielā (posmā no Centra laukuma līdz Dārza ielai) un Ganību ielas lietus kanalizācijas tīklam (0.25km garā posmā no Raiņa ielas) 1.kārta RNP2019/9 2019-08-02 9:00 Lēmums
Līgums
Nolikums
Tiltu remonta darbi Rūjienas novadā
Iepirkuma procedūra izbeigta
RNP2019/8 2019-07-09 9:00 Lēmums Nolikums
Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu, plaisu un gūliju remontdarbi RNP2019/7 2019-06-25 9:00 Lēmums
Līgums
Nolikums
Transporta pakalpojumu nodrošināšana Rūjienas novada sporta skolas vajadzībām RNP2019/6 2019-06-10 9:00 Lēmums
Līgums
Nolikums
Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu, plaisu un gūliju remontdarbi
Iepirkuma procedūra izbeigta
RNP2019/5 2019-06-11 9:00 Lēmums Nolikums
Ēkas pārbūve ar fasāžu atjaunošanu un piegulošās teritorijas labiekārtošana - būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība RNP2019/4 2019-06-28 9:00 Nolikums
Ēkas pārbūve ar fasāžu atjaunošanu un piegulošās teritorijas labiekārtošana - būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība
Iepirkuma procedūra izbeigta
RNP2019/3 2019-05-21 9:00 Nolikums
Pašvaldības autoceļu un ielu inventarizācija un vērtības noteikšana RNP2019/2 2019-04-16 9:00 Lēmums
Līgums
Nolikums
Gājēju celiņa Ternejas parka teritorijā rekonstrukcija RNP2019/1 2019-03-04 11:00 Lēmums
Līgums
Nolikums

Tirgus izpēte

Nosaukums Identifikators Iesniegšanas termiņš Papildus informācija
Sāls – smilts kaisītāja piegāde RNP/2019/39/TI 2019-10-01 15:00 Tirgus izpētes aptauja
Apliecinājuma kartes izstrāde ēkas jumta seguma nomaiņai dzīvojamai mājai „SENČI”, Jeru pagasts, Rūjienas novads RNP/2019/38/TI 2019-10-01 15:00 Tirgus izpētes aptauja
Kokskaidu granulu piegāde Sociālās aprūpes centram "Lode" RNP/2019/36/TI 2019-09-23 12:00 Tirgus izpētes aptauja
Gaļas un gaļas pārstrādes produktu piegāde Rūjienas pilsētas speciālai pirmsskolas izglītības iestādei „Vārpiņa” RNP/2019/33/TI 2019-09-11 15:00 Tirgus izpētes aptauja
Ēku Brīvības ielā 19 un Brīvības ielā 19a, Rūjienā siltumapgāde RNP/2019/28/TI 2019-07-05 15:00 Tirgus izpētes aptauja
Rūjienas novada pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana RNP/2019/27/TI 2019-06-14 12:00 Tirgus izpētes aptauja
Dūmvada nomaiņa Lodes pagasta pārvaldes katlumājā RNP/2019/26/TI 2019-06-18 9:00 Tirgus izpētes aptauja
Jumta seguma remonta darbi Lodes pagasta pārvaldei RNP/2019/25/TI 2019-06-18 9:00 Tirgus izpētes aptauja
Dažāda veida veļas mazgāšana, žāvēšana un gludināšana Rūjienas pilsētas speciālai pirmsskolas izglītības iestādei „Vārpiņa” RNP/2019/22/TI 2019-04-30 15:00 Tirgus izpētes aptauja
Vingrošanas nodarbību cilvēkiem ar kustību traucējumiem vadīšana projekta “Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” (Nr. 9.2.4.2./16/I/053) ietvaros. RNP/2019/17/TI 2019-03-27 15:00 Tirgus izpētes aptauja
Autoskolas pakalpojumi Rūjienas vidusskolas skolēniem RNP/2019/14/TI 2019-03-19 11:00 Tirgus izpētes aptauja
Programmas „Bērnu emocionālā audzināšana” vadīšana RNP/2019/13/TI 2019-03-04 17:00 Tirgus izpētes aptauja
Asfalta seguma bedrīšu remontu ar auksto bituminēto maisījumu, izmantojot nepilno tehnoloģiju, Rūjienas novadā RNP/2019/12/TI 2019-02-20 17:00 Tirgus izpētes aptauja
Malkas piegāde Rūjienas novada Vilpulkas pagasta pārvaldei RNP/2019/10/TI 2019-03-08 13:00 Tirgus izpētes aptauja
Malkas piegāde Rūjienas novada Ipiķu pagasta pārvaldei RNP/2019/9/TI 2019-03-11 16:00 Tirgus izpētes aptauja
Koku vainagu veidošana, koku un zaru zāģēšana Rūjienas novadā RNP/2019/8/TI 2019-02-11 12:00 Tirgus izpētes aptauja
Tehniskās sāls un tehniskā kalcija hlorīda (putekļu absorbanta) iegāde RNP/2019/6/TI 2019-02-08 12:00 Tirgus izpētes aptauja
Malkas piegāde Rūjienas novada Lodes pagasta pārvaldei RNP/2019/5/TI 2019-03-01 16:00 Tirgus izpētes aptauja
Rūjienas novada pašvaldības iestāžu īpašumā esošo sauszemes transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana RNP/2019/3/TI 2019-01-16 15:00 Tirgus izpētes aptauja
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošanas Rūjienas novadā, Jeru pagastā būvuzraudzība RNP/2019/2/TI 2019-01-21 15:00 Tirgus izpētes aptauja
„Ceļu attīrīšana no sniega Rūjienas novada pašvaldības autoceļos Vilpulkas un Ipiķu pagastos” RNP/2019/1/TI 2019-01-10 12:00 Tirgus izpētes aptauja

2018. gads
2017. gads
2016. gads
2015. gads
2014. gads
2013. gads
2012. gads
2011. gads
2010. gads
2009. gads
2008. gads