Rūjiena.lv

Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma nodošanas iespējas ZAAO darbības reģionā

2020-04-07

SIA “ZAAO” (ZAAO) šā gada pavasara un vasaras mēnešos piedāvā lauksaimniekiem bez maksas nodot lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC “Daibe”), ierobežotā daudzumā bez maksas ZAAO darbības reģiona 20 EKO laukumos vai pieteikt konkrētā atkritumu veida savākšanu no saimniecības adreses par maksu.

Plašāka informācija: atvērt jaunā logā