Rūjiena.lv

Informācijas lauksaimniekiem

2020-03-01

Lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Jau tagad vērojama liela interese par mācībām “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”, taču vēršam uzmanību uz to, kā tās šogad tiks uzsāktas aprīļa vidū un norisināsies līdz septembra beigām – laikā, kad ir aktīvs augu veģetācijas periods. Mācības ilgst 2 dienas un tajās paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības uz lauka. Dalība mācībās ir bez maksas.

Lauksaimniekiem, kuriem BDUZ aktivitātē 2020. gads ir otrais saistību gads, mācības jāapmeklē līdz š. g. 30. maijam, tāpēc iesakām jau tagad sazināties ar tuvāko LLKC reģionālo biroju un pieteikties mācībām. Tabulā norādītas tuvākajā laikā ieplānotās grupas, taču pēc dalībnieku pieprasījuma var tikt organizētas arī papildu mācības. Vietu skaits katrā grupā ir ierobežots, tāpēc uz mācībām ir obligāta iepriekšēja pieteikšanās.

Aktuālā informācija par šīm un arī citām mācībām pieejama LLKC mājaslapā http://new.llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba/macibu-pasakums-2018-2022