Rūjiena.lv

Latvijas Zemnieku federācija aicina uz mācībām par saimniekošanas dažādošanu un paaudžu maiņu

2020-01-28

Biedrība "Latvijas Zemnieku federācija", pasākuma "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi" apakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi" ietvaros, 2020.gada 5.-6.februārī organizē mācības "Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana".

Mācību norises vieta: z/s Vīganti atpūtas kompleksā "Birzgaiļi", Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV-4023 un z/s Mazvēveri, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025

Mācību norises laiks: 2020.gada 5.-6.februāris no plkst.10:00 līdz 17:00.

Īstenojot biedrības "Latvijas Zemnieku federācija" piedāvātās mācības, tiks veidota un palielināta lauksaimnieku un pārtikas ražotāju izpratne mazo saimniecību darbības attīstības iespējām un dažādošanu, kā bez lielas pretestības un šķēršļiem padarīt iespējamu paaudžu nomaiņu saimniecībā, kā uzlabot konkurētspēju, saražot tirgū pieprasītu produkciju plānot ilgtspējīgu saimniecības attīstību.

Mācību kursa lektori- Ineta Timšāne (lauksaimniecības uzņēmējdarbība), Agnese Hauka (uzņēmuma vadība, finanšu analīze), Ernests Pūliņš Cinis (psihoterapeits).

Mācības ietver gan teorētiskās(8h), gan praktiskās nodarbības (8h), un tiks dota iespēja praktiskās nodarbībās mācību kursā iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praksē, veicot reālus darba uzdevumus. Mācību kursa programma.

Dalībai mācībās aicinām pieteikties, zvanot pa tālr. 26536985 (Aigai) vai rakstot uz e-pastu: [email protected]. Dalībnieku skaits ierobežots!

Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, lūgums aizpildīt un elektroniski atsūtīt Mācību dalībnieka pieteikuma anketu. Papildus aicinām atsūtīt skanētus dokumentus, kuri pierāda Jūsu iesaisti nozarē, t.i., lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs.

Kā saistošie dokumenti var būt, piemēram, Zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir lauksaimniecības zeme, mežs; EPS izdruka, ja Jūs 2019.gadā esiet pieteicies platību maksājumiem; saimnieciskās darbības veicējiem D3 veidlapas kopija; juridiskām personām gada pārskata kopija; uzņēmuma (z/s) darbiniekiem izziņa par to, ka strādā uzņēmumā (darba līgums nav jāiesniedz), par ģimenes locekļiem -brīvā formā apliecinājumu par radniecības saistību ar uzņēmuma īpašnieku, kā arī informāciju par to, ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība.

Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 19.50 /euro/ mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 /euro, /un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 97.50 /euro/.

Dalības maksā iekļauts: mācību nodrošināšana, visu nepieciešamo mācību materiālu sagatavošana, izsniegšana, apliecinājuma izsniegšana pēc mācību kursa pabeigšanas (vismaz 75% no mācību kursa apjoma) un ēdināšana.

Mācību laikā tiks fotografēts/filmēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

LAP 2014.-2020. pasākuma "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi" apakšpasākums "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi", LAD Līguma nr. LAD 180319/P16. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests