Rūjiena.lv

Mācības un pieredzes apmaiņas pasākumi lauku uzņēmējiem 2020. gadā

2020-01-13

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras konsultāciju birojs aicina uz mācībām un pieredzes braucieniem topošos un esošos bioloģisko saimniecību īpašniekus, piensaimniekus un piena pārraudzības veicējus, mājražotājus, kā arī augkopības saimniecību vadītājus! 2020. gada pirmajā ceturksnī aicināsim apmeklēt tuvas un tālas ārzemes (Lietuvu, Beļģiju, Luksemburgu), kā arī iepazīt Latvijas uzņēmēju sasniegumus tradicionālās un netradicionālās lauksaimniecības nozarēs.
28. un 29. janvārī uz mācībām aicinām piensaimniekus un piena pārraudzības darba veicējus. LLKC veterinārijas speciālists Dainis Arbidāns vadīs teorētiskās un praktiskās mācības, pēc kurām dalībnieki saņems apliecinājumu par profesionālās pilnveides paaugstināšanu nozarē.
30. janvārī sāksim mācību programmu bioloģisko saimniecību īpašniekiem un speciālistiem. Pēc programmas apgūšanas dalībnieki iegūs profesionālās pilnveides izglītības apliecību, kas nepieciešama, lai izveidotu un vadītu bioloģisko saimniecību. Bioloģisko saimniecību īpašniekiem un iesācējiem būs iespēja apgūt teorētiskās zināšanas par augkopības produkcijas bioloģisko audzēšanu, kā arī bioloģisko metožu pielietošanu lopkopības nozarē, lopbarības gatavošanā un barības devu optimizēšanā (56 stundas praktiskās nodarbības un patstāvīgais darbs - 124 stundas). Sekmīgi pabeidzot 180 stundu mācības un nokārtojot pārbaudes darbu, kursanti saņems apliecību, kas apstiprinās iegūtās zināšanas bioloģiskās lauksaimniecības jomā un dos iespēju sertificēt saimniecību. Lekciju nodarbības vadīs LLKC dārzkopības, lopkopības un ekonomikas speciālisti. Kursanti iegūs praktiskās zināšanas dažādos Latvijas novados. Apmeklēsim labākās bioloģiskās saimniecības Kurzemē, Zemgalē un Ziemeļvidzemē.
Iegūtā profesionālās pilnveides apliecība “Bioloģiskā lauksaimniecība” ir pielīdzināma programmas “Lauksaimniecības pamatzināšanu kurss” apliecībai, tas nozīmē, ka uzņēmējiem, kuri plāno uzsākt darbu lauksaimniecībā, iegūtā apliecība būs noderīga dažādu ES finansējumu iegūšanai. Mācības paredzētas no 30. janvāra līdz 8. aprīlim.
Februārī interesentus aicināsim piedalīties pieredzes braucienos Latvijā un Lietuvā par tēmām “Lauksaimniecības blakusproduktu izmantošanas iespējas”, pārtikas mājamatnieku produktu mārketings un pievienotās vērtības paaugstināšana, kā arī augkopības produkcijas ražošanas modernizācija.
Marta pēdējai nedēļai tiek gatavota pieredzes apmaiņas programma Beļģijā un Luksemburgā par tēmu “Integrētās augu aizsardzības sistēma augkopībā, sekmējot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu”. Pasākumā paredzēts apmeklēt LV deputātus un ES Komisijas ģenerāldirektorātu, kas atbildīgs par ES politiku vides jomā.
Mācības līdzfinansē ES LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.
Teorētiskās mācības norisināsies Mūrmuižas ielā 9, Valmiera, ( 3.stāvs)
Pieteikšanās mācībām līdz 27.01.2020. pa telefonu 29188612, vai elektroniski [email protected]
Valmieras Lauku konsultāciju biroja vadītāja Daiga Siliņa