Rūjiena.lv

Rūjienas novada uzņēmēju padomes sēde

2018-02-23

22.martā plkst.15.00 Rūjienas novada Tautskolā uz sarunu par dažādiem aktuāliem jautājumiem, tiek aicināti Rūjienas novada uzņēmēji, zemnieki un ražotāji.

Darba kārtībā

1. Valmieras biznesa inkubatora piedāvātās iespējas jauniem un potenciāliem uzņēmējiem /Juris Čeičs - vecākais projektu vadītājs, Valmieras biznesa inkubators/

2. Informācija no AS ,, Attīstības finanšu institūcija Altum". / Olita Untāla Vizemes reģiona vaditāja/

3. Pašvaldības sagatavotā informācija par aktualitātēm novadā.

4. Nodarbinātības Valsts aģentūras informācija.

Sīkāka informācija pa tālr. 29464888