Rūjiena.lv

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras konsultāciju birojs aicina uz mācībām uzņēmējus

2018-02-11

“Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana” ( 56 stundu programma)

Mācību ietvaros kursanti apgūs tēmas: Eiropas Savienības un Latvijas likumdošana un normatīvie akti, kas jāievēro bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumos. Audzējamo  kultūraugu un mājlopu sugu vispārējs raksturojums bioloģiskai lauksaimniecībai. Bioloģiskās saimniekošanas metodes lopkopībā un augkopībā. Pamatzināšanas saimniecības vadībā un Ražošanas plāna izstrādē.

Mācības finansē ES LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD030816/V35

Lekciju nodarbības , praktiskās mācības un nobeiguma darba izstrādi vadīs LLKC speciālisti. Kursanti iegūs praktiskās zināšanas Vidzemes novadu labākajās bioloģiskajās saimniecībās.

Mācību dalībnieki, kuriem ir nepieciešama bioloģiskās saimniekošanas Apliecība, turpinās papildus apmācību ( 124 stundas) . Papildus mācību maksa ir 150 EUR. Sekmīgi pabeidzot mācības, kursanti saņems apliecību, kas apstiprinās iegūtās zināšanas bioloģiskās lauksaimniecības jomā un dos iespēju sertificēt saimniecību.

 

Mācību norise no 19. februāra līdz 14. Martam ( 56 stundu programma).
180 stundu programmu plānojam līdz 6. aprīlim.
Teorētiskās mācības norisināsies Mūrmuižas ielā 9, Valmiera, ( 3.stāvs), praktiskās zināšanas - Vidzemes novadu saimniecībās.

Pieteikšanās mācībām līdz 16.02.2018. pa telefonu 29188612, vai elektroniski daiga.silina@llkc.lv
Valmieras Lauku konsultāciju biroja vadītāja Daiga Siliņa