Rūjiena.lv

Trauksmes celšana sistēma

Nosaukums Saite
Noteikumi par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Rūjienas novada pašvaldībā un tās iestādēs