Rūjiena.lv

NVA piedāvā bezdarbniekiem iespēju saņemt finansiālu atbalstu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai

2019-10-03

Plašāka informācija: atvērt jaunā logā