Rūjiena.lv

Iznācis UNESCO katedras “Biosfēra un cilvēks” ziņu lapas jūnija numurs.

2021-06-28

Šajā reizē:

  • Studentu pētnieciskie darbi;
  • Aicinājums aizpildīt anketu par labjūti: https://forms.gle/iYg2vS6viSvDLqBt7;
  • Dabas aizsardzības pārvalde informē par putnu monitoringu;
  • Iveta Druva-Druvaskalne Vidzemes Augstskolas lektore un ZBR konsultatīvās padomes locekle - par studentu nozīmi pētniecībā;
  • Aktuālie pasākumi un ieteikumi doties dabā.

Ziņu lapa iznāk reizi mēnesī, informējot par aktuālo katedras darbībā. Iepriekšējās ziņu lapas pieejamas: http://www.hespi.lv/lv/unesco-zinas.
Aicinām gan iepazīties, gan dalīties tālāk, kā arī piedalīties tās tapšanā - Ko Tu gribētu lasīt nākošajos numuros? Sūti e-pastā ([email protected])!

Plašāka informācija: atvērt