Rūjiena.lv

Plānošana

Aicinājums pieteikties dalībai Rūjienas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes tematiskajās darba grupās

Lai Rūjienas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes procesā iesaistītu nozares speciālistus un sabiedrību, Rūjienas novada dome aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus pieteikties līdzdalībai plānošanas dokumenta izstrādē šādās tematiskajās darba grupās:

  • 1. Sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe, senioru politika - 11.martā plkst. 9:00,;
  • 2. Uzņēmējdarbības vide un tūrisms - 11.martā plkst. 12:00;
  • 3. Transports, inženiertīkli, labiekārtojums un vides aizsardzība - 11.martā plkst. 15:00;
  • 4. Pārvalde un sadarbība - 12.martā plkst. 9:00.
  • 5. Izglītība, kultūra, sports - 12.martā plkst. 12:00;

Darba grupas notiks Rūjienas novada Tautskolas telpās, Skolas ielā 8A, Rūjienā

Lūdzam pieteikties līdzdalībai tematiskajās darba grupās līdz 11.03.2019., plkst. 8.30, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības grupu, elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu: liga.martinsone@rujiena.lv vai arī zvanot pa tālr. 26126543

Aicinām ikvienu līdzdarboties Rūjienas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādē!

Attīstības nodaļas vadītāja
Līga Martinsone

Rūjienas novada attīstības programma 2019 - 2025

Lejupielādēt: