Rūjiena.lv

Aicina pieteikties darbam vēlēšanu iecirkņa komisijā

Rūjienas novada Vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos 13. Saeimas vēlēšanām Rūjienas novadā.

Pieteikuma veidlapa Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Šā likuma 5.panta otrajā daļā noteikts, ka iecirkņa komisiju izveido attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisku partiju apvienībām, ne mazāk kā desmit vēlētājiem (vēlētāju grupa), attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim. Katrs no pieteicējiem katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Plašāka informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Rūjienas novada administratīvajā teritorijā noteikti 5 vēlēšanu iecirkņi (katrā vēlēšanu iecirkņa komisijā ir septiņas komisijas locekļu vietas):

Nr.p.k.

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

1.

918

RŪJIENAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads

2.

923

IPIĶU PAGASTA PĀRVALDE

“Papardes”, Ipiķi, Ipiķu pagasts, Rūjienas novads

3.

924

JERU PAGASTA PĀRVALDE

“Jeru skola”, Endzele, Jeru pagasts, Rūjienas novads

4.

929

LODES PAGASTA PĀRVALDE

“Lieplejas”, Lode, Lodes pagasts, Rūjienas novads

5.

939

VILPULKAS PAGASTA PĀRVALDE

“Pagastmāja”, Vilpulka, Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads

Aizpildīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz līdz 2018.gada 17.augustam plkst.12.00 Rūjienas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 3, Rūjienā

Rūjienas novada Vēlēšanu komisijas kontakti:
Komisijas priekšsēdētāja: Inta Ferdere, tālr. 64263149, e-pasts: inta.ferdere@rujiena.lv
Komisijas sekretāre: Māra Guna Dreimane, tālr. 28350101, e-pasts: maraguna@inbox.lv