Rūjiena.lv

Būvvalde

Rūjienas novada pašvaldību apkalpo Kocēnu novada Būvvalde: http://www.koceni.lv/dome/buvvalde

Par reklāmas izvietošanu Rūjienas novadā

Tiesības izvietot reklāmu Rūjienas novada administratīvajā teritorijā ir fiziskām un juridiskām personām, kuras ir saņēmušas reklāmas objekta izvietošanas atļauju un samaksājušas pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Rūjienas novadā.

Lai saņemtu reklāmas objekta izvietošanas atļauju, jāiesniedz iesniegums izkārtnes/reklāmas objekta izvietošanai Kocēnu novada būvvaldē. Iesniegumam jāpievieno reklāmas projekts un citi dokumenti, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Pēc atļaujas saņemšanas nepieciešams samaksāt pašvaldības nodevu, ja persona nav atbrīvota no tās, kā arī saskaņot reklāmas uzstādīšanas darbu veikšanu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļā.

Reklāmu izvietošanu regulē:

2012.gada 30.oktobra MK Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”.

Rūjienas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.26 (prot.Nr.15,27§) “Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rūjienas novadā”.

2005.gada 7. jūnija MK Nr.402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”.

Reklāmas likums.