Rūjiena.lv

Pašvaldību vēlēšanas 2017

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi Latvijā valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai. Viens no veidiem, kā tauta var īstenot savu varu, ir brīvas un demokrātiskas vēlēšanas.

Kopš valsts neatkarības atjaunošanas 1990.gadā Latvijā ir notikušas septiņas kārtējās parlamenta vēlēšanas – 1993., 1995., 1998., 2002., 2006., 2010. un 2014.gadā un vienas ārkārtas parlamenta vēlēšanas - 2011.gadā. Tāpat šajā laikā notikušas arī sešas pašvaldību vēlēšanas – 1994., 1997., 2001., 2005., 2009. un 2013.gadā. 

2004.gada 12.jūnijā, neilgi pēc valsts iestāšanās Eiropas Savienībā, Latvijā pirmo reizi notika Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Iespēja piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijas vēlētājiem bija arī 2009. un 2014.gadā.

Līdzīgi kā Latvijas valsts arī Latvijas vēlēšanu sistēma divdesmit gados kopš  neatkarības atjaunošanas ir piedzīvojusi virkni pārmaiņu. Šajā laikā Latvijā ir notikusi pāreja no mažoritārās vēlēšanu sistēmas, kuru izmantoja Padomju Latvijas Sociālistiskajā Republikā, uz proporcionālo vēlēšanu sistēmu, kādu lietoja pirmās Latvijas Republikas laikā 20.gadsimta 20. un 30.gados.

1993.gadā pēc gandrīz sešdesmit divu gadu pārtraukuma Latvijā notika pirmās demokrātiskās parlamenta vēlēšanas. Latvijā ir nostiprinājusies daudzpartiju sistēma, tikuši atjaunoti un pilnveidoti vēlēšanu norisi reglamentējošie likumi. Nozīmīgākas vai mazāk nozīmīgas pārmaiņas šajā laikā skārušas visus svarīgākos vēlēšanu sarīkošanas jautājumus -  vēlēšanu tiesības, kandidātu sarakstu iesniegšanas un reģistrēšanas kārtību, kandidēšanas tiesības un ierobežojumus, vēlēšanu norisi, rezultātu aprēķināšanu, vēlēšanu komisiju izveidošanu un komisiju lēmumu pārsūdzēšanas procedūras.

Rūjienas novada vēlēšanu komisijas paziņojums par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, Rūjienas novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt kandidātus darbam Pašvaldību vēlēšanām 2017.gada 3.jūnijā:

 • Rūjienas pilsētas vēlēšanu iecirkņa Nr. 918 komisijā (Rūjienas novada pašvaldība, Raiņa iela 3, Rūjiena),
 • Ipiķu pagasta vēlēšanu iecirkņa Nr. 923 komisijā (Ipiķu pagasta pārvalde, Papardes, Ipiķi, Ipiķu pagasts),
 • Jeru pagasta vēlēšanu iecirkņa Nr. 924 komisijā (Jeru pagasta pārvalde, Jeru skola, Endzele, Jeru pagasts),
 • Lodes pagasta vēlēšanu iecirkņa Nr. 929 komisijā (Lodes pagasta pārvalde, Lieplejas, Lode, Lodes pagasts),
 • Vilpulkas pagasta vēlēšanu iecirkņa Nr. 939 komisijā (Vilpulkas pagasta pārvalde, Pagastmāja, Vilpulka, Vilpulkas pagasts)


Vēlēšanu iecirkņa komisijas darba nodrošināšanai nepieciešami 7 komisijas locekļi. 

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Iecirkņa komisijā ir: 

 • 1. Reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
 • 2. Ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa); 
 • 3. Rūjienas novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Par Iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

 • 1. Kurš prot latviešu valodu;
 • 2. Kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība; 
 • 3. Kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
 • 4. Kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts; 
 • 5. Kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.


Pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto parauga formu  www.cvk.lv

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.


Pieteikumus lūdzam iesniegt līdz  2017. gada 15.aprīlim plkst. 15.00 Rūjienas novada pašvaldības, Klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 3, Rūjienā, tālrunis 64263149, 29497773  (Rūjienas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja I.Ferdere)Rūjienas novada vēlēšanu komisijas darba laiki Rūjienas novada deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanai pašvaldību vēlēšanām 2017.gada 3.jūnijā.


Nr. Datums Sarakstu pieņemšanas laiks
1 Piektdiena, 14.aprīlis -
2 Sestdiena, 15.aprīlis -
3 Svētdiena, 16.aprīlis -
4 Pirmdiena, 17.aprīlis -
5 Otrdiena, 18.aprīlis 14.00 – 17.00
6 Trešdiena, 19.aprīlis 13.00 – 16.00
7 Ceturtdiena, 20.aprīlis 14.00 – 17.00
8 Piektdiena, 21.aprīlis 13.00 – 16.00
9 Sestdiena, 22.aprīlis -
10 Svētdiena, 23.aprīlis -
11 Pirmdiena, 24.aprīlis 14.00 – 18.00


Deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem lūgums par savu paredzamo ierašanās laiku iepriekš informēt pa telefoniem 29497773 vai 64263149


Ir iespējams vienoties arī par citiem iesniegšanas laikiem, ja norādītie laiki jums nav pieņemami.Bankas konta rekvizīti 150.- EUR drošības naudas iemaksai:

Rūjienas novada pašvaldība

Reģ. Nr.90009115162

Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads

AS Swedbank, konta Nr.LV79HABA0551035091643

kods HABA LV22