Rūjiena.lv

Sadraudzības pilsētas

Moisakila (Mõisaküla), IGAUNIJA

Mõisaküla

Šobrīd ir spēkā četrpusējais (Killingi-Nemmes, Mazsalacas, Moisakilas, Rūjienas pašvaldību) sadarbības līgums, kas attiecas uz izglītību, ekonomiku, kultūru, sportu, sociālo darbu un veselības aprūpi ir noslēgts 2000.gada 19.augustā.

http://www.moisakyla.ee


Karksi-Nuija (Karksi-Nuia), IGAUNIJA

Karksi-Nuija

2004.gadā ir aizsākusies cieša sadarbība pašvaldību līmenī starp Karksi un Rūjienu. 2005. un 2006.gadā realizēts kopīgs projekts Kaimiņattiecību programmas INTERREG III A Ziemeļu prioritātē "Pilsētu un tūrisma attīstība Igaunijas-Latvijas pierobežā". 2006. un 2007.gadā realizēts kopīgs projekts Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību programmas INTERREG III A Ziemeļu prioritātes projekts "Youth activization in rural regions" (Jauniešu aktivizēšana lauku teritorijās), projekta akronīms "ACTIVE" (AKTĪVS). Projekta partneri ir arī Pūres pašvaldība un Vīlandes NVO. Rūjienas kā sadarbības partnera budžets šajā projektā bija 2400 eiro. 2008.gadā sagatavots projekts "Mazpilsētu zaļās vides apsaimniekošana un tūrisma attīstība Latvijas-Igaunijas pierobežā" Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "Pārrobežu sadarbība" ietvaros.


Nortelje (Norrtälje), ZVIEDRIJA

Norrtälje

Sadarbība ar Nortalji pastāv kopš 1991.gada. Pirmais sadarbības līgums tika noslēgts 1996.gadā. 2004.gadā noslēgtais līgums, kas paredzēja sadarbību kultūrā, izglītībā, jaunatnes projektos, pieaugušo izglītībā, sociālajā aprūpē, pilsētu plānošanā un informācijas tehnoloģiju izplatībā, bija spēkā līdz 2006.gada beigām. 2009.gada martā ir iecerēta abu pašvaldības vadītāju tikšanās Rūjienā un sadarbības līguma aktualizēšana.

http://www.norrtalje.se


Šteinhāgena (Steinhagen), VĀCIJA

Steinhagen

Sadarbība ar Šteinhāgenas pilsētu Vācijā notiek Giterslo apgabala un Valmieras rajona sadarbības līguma ietvaros.

http://www.gemeinde-steinhagen.de


Higašikava, JAPĀNA

Higašikava

2007.gada novembrī Japānas pilsētas Higašikavas delegācija apmeklēja Rūjienu. 2008.gada 17.jūlijā Japānas pilsētā Higašikavā Rūjienas pilsētas domes vadība parakstīja sadraudzības līgumu starp Higašikavu un Rūjienu.

2009.gada maijā Higašikavas delegācija viesojās Rūjienā un pilsētas parkā iestādīja 42 sakuras. 2010.gada aprīlī uz Higašikavu tiek nosūtīti 30 Rūjienas baltie ceriņi.

http://www.town.higashikawa.hokkaido.jp


Montoro Inferiore (Montoro Inferiore), ITĀLIJA

Montoro Inferiore

2005.gadā ir izveidota sadarbība un noslēgts līgums ar Itālijas Montoro Inferiore pašvaldību. Rūjienas pilsētas domes pārstāvji un jauniešu delegācija apmeklēja Montoro Inferiore pašvaldību 2005.gada novembrī. 2008. gadā Itālijas Montoro Inferiore pašvaldības vadītājs, darbinieki un projektos iesaistītie jaunieši viesojās Rūjienā.

http://www.comune.montoroinferiore.av.it


Pleskava (Псков), KRIEVIJA

Псков

2003.gadā ir aizsākusies cieša sadraudzība pašvaldību līmenī starp Pleskavu un Rūjienu. 2009.gadā ir ieceres sadarboties kultūras jomā – mūzika, māksla; sporta aktivitātēs; skolu sadraudzība. 2010.gadā izveidota sadarbība starp Rūjienas foto biedrību ,,Mirkļu Foto Fabrika" un Pleskavas vadošajiem fotogrāfiem.

http://www.pskovgorod.ru