Rūjiena.lv

Rūjienas pilsētas bibliotēka

Visiem Rūjienas pilsētas un novada pagastu bibliotēku apmeklētājiem pieejami šādi bezmaksas pamatpakalpojumi:

 • informācija par bibliotēkas krājumiem, nodaļām un bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
 • iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās;
 • uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu u.c. izdevumu, kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā un lasīšanai mājās;
 • grāmatu rezervēšana un piegāde mājās pēc lasītāju pieprasījuma;
 • informācijas avotu meklēšanas līdzekļi - elektroniskais katalogs, novadpētniecības datubāzes u.c.;
 • datorpakalpojumi - internets, ofisa programmas, autorizētās tiešsaistes datubāzes u.c.;
 • WiFi - iespēja pieslēgties bezvadu interneta tīklam;
 • Tematiskas un bibliogrāfiskas uzziņas;
 • konsultācijas par informācijas meklēšanu katalogos un datubāzēs;
 • bibliotēkas tīklā portālā www.filmas.lv ir iespēja skatīties latviešu filmas (spēlfilmas, dokumentālo kino, animācijas filmas u.c.);
 • bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi;
 • bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu pasūtināšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā;
 • informācija par periodiskajiem izdevumiem, kuri pieejami Rīgas Centrālajā bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās;


Bibliotēka piedāvā arī maksas pakalpojumus.


Kas jādara, lai kļūtu par autorizētu Rūjienas pilsētas bibliotēkas sistēmas lietotāju?

 • Jābūt Rūjienas pilsētas bibliotēkas lasītājam
 • Jāatnāk uz Rūjienas pilsētas bibliotēku ar personu apliecinošu dokumentu (pase, personas apliecība (eID), vienotā lasītāju karte) un jāpalūdz izveidot lasītāja autorizācijas datus - lietotāja vārdu un paroli.
  • Autorizētiem lietotājiem tiek nodrošināta iespēja:
  • Redzēt saņemtos, pasūtītos, rezervētos eksemplārus
  • Prasīt pagarināt izsnieguma termiņu
  • Pasūtīt eksemplārus
  • Atjaunināt savu autorizācijas paroli

Lai izmantotu šo pakalpojumu, izvēlies bibliotēkas elektronisko kopkatalogu - Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogā


Prese Rūjienas pilsētas bibliotēkā 2019

1. Praktiskā astroloģija 20. Pērle
2. Ieva 21. Ir brīvdienas
3. Ievas stāsti 22. 9vīri
4. Ievas veselība 23. Zintnieks
5. Ievas māja 24. Dārza pasaule
6. Ievas dārzs 25. Kas jauns
7. Planētas noslēpumi 26. Lilit
8. Dari pats 27. Astes
9. Santa 28. Kā darītu mīlestība
10. Mājas viesis 29. Čaklās rokas
11. 36,6 30. Kā tas strādā
12. Patiesā dzīve 31. Mans mazais
13. Praktiskais Latvietis 32. Sestdiena
14. Privātā dzīve 33. Lauku avīzes tematiskā avīze
15. Deko 34. Ilustrētā zinātne
16. Ok 35. Ilustrētā junioriem
17. Praktiskie rokdarbi+ pielikums 36. Ilustrētā pasaules vēsture
18 Una 37. Leģendas
19. Dārzs un drava