Rūjiena.lv

Rūjienas pilsētas bibliotēka

Visiem Rūjienas pilsētas un novada pagastu bibliotēku apmeklētājiem pieejami šādi bezmaksas pamatpakalpojumi:

 • informācija par bibliotēkas krājumiem, nodaļām un bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
 • iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās;
 • uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu u.c. izdevumu, kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā un lasīšanai mājās;
 • grāmatu rezervēšana un piegāde mājās pēc lasītāju pieprasījuma;
 • informācijas avotu meklēšanas līdzekļi - elektroniskais katalogs, novadpētniecības datubāzes u.c.;
 • datorpakalpojumi - internets, ofisa programmas, autorizētās tiešsaistes datubāzes u.c.;
 • WiFi - iespēja pieslēgties bezvadu interneta tīklam;
 • Tematiskas un  bibliogrāfiskas uzziņas;
 • konsultācijas par informācijas meklēšanu katalogos un datubāzēs;
 • bibliotēkas tīklā portālā www.filmas.lv ir iespēja skatīties latviešu filmas (spēlfilmas, dokumentālo kino, animācijas filmas u.c.);
 • bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi;
 • bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu pasūtināšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā;
 • informācija par periodiskajiem izdevumiem, kuri pieejami Rīgas Centrālajā bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās;


Bibliotēka piedāvā arī maksas pakalpojumus.


Kas jādara, lai kļūtu par autorizētu Rūjienas pilsētas bibliotēkas sistēmas lietotāju?

 • Jābūt Rūjienas pilsētas bibliotēkas lasītājam
 • Jāatnāk uz Rūjienas pilsētas bibliotēku ar personu apliecinošu dokumentu (pase, personas apliecība (eID), vienotā lasītāju karte) un jāpalūdz izveidot lasītāja autorizācijas datus - lietotāja vārdu un paroli.
 • Autorizētiem lietotājiem tiek nodrošināta iespēja:
 • Redzēt saņemtos, pasūtītos, rezervētos eksemplārus
 • Prasīt pagarināt izsnieguma termiņu
 • Pasūtīt eksemplārus
 • Atjaunināt savu autorizācijas paroli

Lai izmantotu šo pakalpojumu,  izvēlies bibliotēkas elektronisko kopkatalogu - Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogā