Rūjiena.lv

Rūjienas pilsētas bibliotēka

Dokumenti

Rūjienas pilsētas bibliotēkas nolikums Lejupielādēt
Rūjienas pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi Lejupielādēt
Rūjienas novada Ipiķu pagasta bibliotēkas reglaments Lejupielādēt
Rūjienas novada Ipiķu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi Lejupielādēt
Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Rūjienas novada Ipiķu pagasta bibliotēkā Lejupielādēt
Rūjienas novada Jeru pagasta bibliotēkas reglaments Lejupielādēt
Rūjienas novada Lodes pagasta bibliotēkas reglaments Lejupielādēt
Rūjienas novada Vilpulkas pagasta bibliotēkas reglaments Lejupielādēt