Rūjiena.lv

Projektu konkurss "Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”

Projekts "Rūjienas novada jauniešu mobilais darbs"

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Projekts “Dārza pērles”

Projekts "Strukturētais dialogs Rūjienas novadā"

Projekts “Organizāciju un pilsētu sadarbības veicināšana caur aktīvu līdzdarbošanos” - "Not-Gap"

Projekts VKKF "Rūjienas vecās slimnīcas ēkas apsekošana, uzmērīšana un plānojuma variantu izstrāde atjaunošanai"

Projekts “Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!”

Projekts “Zaļie Dzelzceļi”

Projekts “Sociālās aprūpes centra "Lode" pieejamības veicināšana”

Projekts „Apmācības Rūjienā”

Rūjienas novada pašvaldības pieredzes un mācību vizīte par sociālo aprūpi Norvēģijā

Projekts “Neiepazītā Ziemeļlatvija”

Projekts "PROTI un DARI!"

Arhīvs