Rūjiena.lv

Projektu konkurss "Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”

Projekts PuMPuRS aicina klātienes konsultācijās skolēniem sniegt emocionālo atbalstu

Projekts: Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā

Projekts “Vidzeme iekļauj”

Projekts "Kopā, tālāk, plašāk!"

Projekts “Zaļie torņi”

Projekts "Rūjienas novada jauniešu mobilais darbs"

Projekts “Jaunas automodelisma trases izveide un telpu remonts”

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Projekts “Dārza pērles”

Projekts "Strukturētais dialogs Rūjienas novadā"

Projekts “Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!”

Projekts „Apmācības Rūjienā”

Rūjienas novada pašvaldības pieredzes un mācību vizīte par sociālo aprūpi Norvēģijā

Projekts "PROTI un DARI!"

Arhīvs