Rūjiena.lv

Rūjienas vidusskola aicina darbā apkopēju.

2019-06-11

Darba pienākumi:

  • Veikt telpu tīrīšanu un uzkopšanu saskaņā ar darba pienākumu aprakstu;
  • Uzturēt darba kārtībā nepieciešamo inventāru.

Prasības kandidātiem:

  • Pamata, vidējā vispārējā vai profesionālā izglītība;
  • Spēja pastāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi.

Piedāvājam:

  • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
  • Labus darba apstākļus;
  • Darba algu EUR 430,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

CVun izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt lietvedībā Rūjienas vidusskolā, Rīgas iela 30, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 ar norādi „Apkopējas amatam” līdz 2019.gada 19.jūnijam plkst.15:00. Tālrunis papildu informācijai: 64268136.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rūjienas novada pašvaldība informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rūjienas novada pašvaldība. Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, LV-4240; tālrunis: 64216070; elektroniskā pasta adrese: rujiena@rujiena.lv;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Datu aizsardzības speciāliste Dagnija Baldiņa, tālrunis 29419666; elektroniskā pasta adrese: dagnija.baldina@persc.lv

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi rujiena@rujiena.lv.