Rūjiena.lv

Rūjienas novada pašvaldība aicina pieteikties uz Nekustamā īpašuma nodaļas zemes lietu speciālista/-es amatam uz noteiktu laiku.

2019-05-17

Galvenie darba pienākumi:

 • Sagatavot domes lēmumu projektus un to pielikumus nekustamā īpašuma jautājumos;
 • Sagatavot ar nekustamo īpašumu pārvaldību izveidoto komisiju lēmumu projektus un protokolēt komisiju sanāksmes;
 • Izskatīt fizisko, juridisko personu un valsts institūciju iesniegumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu pārvaldību, un sagatavot atbildes projektus;
 • Nodrošināt pašvaldības zemes fonda pārvaldību;
 • Izskatīt darījumus ar lauksaimniecības zemi, sagatavot atteikumus no pirmpirkuma tiesībām;
 • Koordinēt mērniecības darbus, izskatīt zemes ierīcības projektus, robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu;
 • Sagatavot zemes nomas līgumu projektus, reģistrēt noslēgtos līgumus datu bāzē;
 • Pieņemt apmeklētājus nekustamā īpašuma jautājumos;
 • Nodrošināt dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības kandidātiem:

 • Pirmā līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība, par priekšrocību tiks uzskatīta izglītība zemes ierīcībā, teritorijas plānošanā, vides inženieru specialitātē vai jurisprudencē;
 • Prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, analizēt un apkopot to;
 • Atbildība, iniciatīva, labas komunikācijas un komandas darba prasmes;
 • Prasme lietot grafiskās datorprogrammas tiks uzskatīta par priekšrocību;

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Labus darba apstākļus;
 • Profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas;
 • Darba algu EUR 1009.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas

CV, pieteikuma vēstuli un augstākās izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt Rūjienas novada pašvaldības Kancelejas nodaļā, nosūtot pa pastu Rūjienas novada pašvaldībai, adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 vai nosūtīt uz rujiena@rujiena.lv ar norādi „Nekustamā īpašuma nodaļas zemes lietu speciālista/-es amatam” līdz 2019.gada 23.maijam plkst.16:00. Tālrunis papildu informācijai: 25662217.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rūjienas novada pašvaldība informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rūjienas novada pašvaldība. Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, LV-4240; tālrunis: 64216070; elektroniskā pasta adrese: rujiena@rujiena.lv;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Datu aizsardzības speciāliste Dagnija Baldiņa, tālrunis 29419666; elektroniskā pasta adrese: dagnija.baldina@persc.lv

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi rujiena@rujiena.lv.