Rūjiena.lv

Mazsalacas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009114167, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., aicina pieteikties Galvenā grāmatveža vakancei (pilns darba laiks – 1 amata vieta, uz noteiktu laiku).

2019-10-15

Prasības pretendentam:

1) augstākā izglītība grāmatvedības, finanšu vai ekonomikas jomā,

2) iepriekšēja darba pieredze grāmatveža amatā (ne mazāk kā 3 gadi),

3) valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām,

4) teicamas zināšanas grāmatvedības uzskaites jomā un budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites normatīvo aktu pārzināšana,

5) prasme organizēt un vadīt komandas darbu,

6) prasmes darbā ar datoru, biroja un grāmatvedības uzskaites programmām,

7) labas analītikas, argumentācijas un sadarbības prasmes,

8) augsta atbildība un precizitāte,

9) spēja strādāt ar liela apjoma daudzveidīgu informāciju un rast risinājumu nestandarta situācijās,

10) pieredze valsts vai pašvaldības iestādes grāmatvedības vai finanšu jomā un pieredze darbā ar grāmatvedības programmu „PAKALNS” tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie darba pienākumi:

1) pašvaldības grāmatvedības politikas īstenošana, uzraudzība un tās pilnveidošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

2) grāmatvedības darba organizēšana un vadība;

3) pašvaldības budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites nodrošināšana;

4) pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju nodrošināšana ar finansiāla rakstura informāciju;

5) pašvaldības budžeta iestāžu pārskatu un finanšu atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas nodrošināšana;

6) pašvaldības konsolidēto pārskatu un finanšu atskaišu sagatavošana un iesniegšana pārraugošajām institūcijā.

Atalgojums: no 1133 līdz 1201 euro

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot šādus dokumentus: motivācijas vēstuli, CV, izglītības dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecības kopiju (nepieciešamības gadījumā).

Dokumentus iesniegt, nosūtot tos uz e-pastu: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv vai pasta adresi Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads LV-4215, vai personīgi Mazsalacas novada pašvaldības Kancelejā darba laikā no plkst.8.00 līdz 16.00 līdz 2019. gada 20. oktobrim (norādīt “Pieteikums vakancei Galvenais grāmatvedis”).