Rūjiena.lv

Rūjienas novada pašvaldība aicina pieteikties konkursam uz vakanto iestādes SAC "Lode" vadītāja amata vietu

2018-02-21

Prasības:

 • Praktiskā darba pieredze vadītāja amatā (priekšroka sociālajā darbā/ sociālās aprūpes jomā) ne mazāk kā 2 gadi.
 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta 3.daļu;
 • Obligātas valsts valodas zināšanas un vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • Zināšanas sociālā darba normatīvajos aktos, darba tiesībās, lietvedībā;
 • Pieredze projektu vadībā un finansējuma piesaistē;
 • Zināšanas iestādes plānošanas un finansēšanas jautājumos;
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • Teicamas saskarsmes spējas un organizatoriskās prasmes.
 • Precizitāte darba pienākumu pildīšanā;
 • Teicamas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • Augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • Prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās un paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Galvenie amata pienākumi:

 • Vada un organizē aprūpes centra darbu, nodrošina darbības nepārtrauktību;
 • Nosaka aprūpes centra darbinieku kompetenci un atbildību;
 • Pieņem darbā un atbrīvo no darba aprūpes centra darbiniekus;
 • Nodrošina darbinieku amata aprakstu izstrādi;
 • Izdod rīkojumus un norādījumus;
 • Nodrošina darba drošības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības un citu normatīvo aktu izpildi;
 • Nodrošina aprūpes centra nolikuma, iekšējās kārtības noteikumu izstrādi.

Dokumentus par piedalīšanos konkursā gaidīsim Rūjienā, Raiņa ielā 3, LV-4240 ar norādi SAC Lode vadītājs vai e-pastā daiga.vanaga@rujiena.lv līdz 2018.gada 9.martam.

Tālrunis uzziņām: Par amata pienākumiem 26307289;

Informatīvi par vakanci 26306812

Uz pārrunām tiks uzaicināti 2.kārtas pretendenti.