Rūjiena.lv

RŪJIENAS NOVADA BĀRIŅTIESA

 

Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240

Rūjienas pilsētā bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Melbārde pieņem apmeklētājus bāriņtiesas telpās – Raiņa ielā 3,Rūjiena, Rūjienas novadā ( tel. 64263447, 26226768, fakss 64207820) e-pasts: [email protected]

  • pirmdienās no plkst. 8.00 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 18.00;
  • otrdienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst. 13.00-17.00;
  • trešdienās no plkst. 8.00 - 12.00 un no plkst. 13.00-17.00;
  • piektdienās no plkst. 8.00 - 12.00. un no plkst. 13.00-16.00.


Ipiķu pagastā bāriņtiesas locekle Solveiga Zaķe pieņem apmeklētājus bāriņtiesas telpās – „Papardes”, Ipiķi, Ipiķu pagasts, Rūjienas novads ,(tel.: 64281165):

  • otrdienās no plkst. 13.00 - 17.00;


Jeru pagastā bāriņtiesas locekle Ginta Balode pieņem apmeklētājus bāriņtiesas telpās – „Vēstneši”, Jeri, Jeru pagasts, Rūjiena novads, (tel.: 64263519):

  • ceturtdienās no plkst. 12.30 – 18.30;


Lodes pagastā bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Melbārde pieņem apmeklētājus bāriņtiesas telpās –„ Lieplejas”, Lode Lodes pagastā, Rūjienas novadā (tel.: 26226768):

  • ceturtdienās no plkst. 8.00 - 13.00;


Vilpulkas pagastā bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Melbārde pieņem apmeklētājus bāriņtiesas telpās – „Pagastmāja”,Vilpulka,Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads (tel.: 26226768):

  • ceturtdienās no plkst. 13.00 - 17.00

 

Dokumenti

Rūjienas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums

Rūjienas novada Bāriņtiesas nolikums

Institūciju sadarbības kārtības noteikumi, ja ir aizdomas par bērna tiesību pārkāpumiem un gadījumos, ja ir konstatēti bērna tiesību pārkāpumi

Rūjienas novada Bāriņtiesas darbinieku ētikas kodekss