Rūjiena.lv

RŪJIENAS NOVADA BĀRIŅTIESA

 

Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240

Rūjienas pilsētā bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Melbārde pieņem apmeklētājus bāriņtiesas telpās – Raiņa ielā 3,Rūjiena, Rūjienas novadā ( tel. 64263447, 26226768, fakss 64207820) e-pasts: dace.melbarde@rujiena.lv

  • pirmdienās no plkst. 8.00 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 18.00;
  • otrdienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst. 13.00-17.00;
  • trešdienās no plkst. 8.00 - 12.00 un no plkst. 13.00-17.00;
  • piektdienās no plkst. 8.00 - 12.00. un no plkst. 13.00-16.00.


Ipiķu pagastā bāriņtiesas locekle Solveiga Zaķe pieņem apmeklētājus bāriņtiesas telpās – „Papardes”, Ipiķi, Ipiķu pagasts, Rūjienas novads ,(tel.: 64281165):

  • otrdienās no plkst. 13.00 - 17.00;


Jeru pagastā bāriņtiesas locekle Ginta Balode pieņem apmeklētājus bāriņtiesas telpās – „Vēstneši”, Jeri, Jeru pagasts, Rūjiena novads, (tel.: 64263519):

  • ceturtdienās no plkst. 12.30 – 18.30;


Lodes pagastā bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Melbārde pieņem apmeklētājus bāriņtiesas telpās –„ Lieplejas”, Lode Lodes pagastā, Rūjienas novadā (tel.: 26226768):

  • ceturtdienās no plkst. 8.00 - 13.00;


Vilpulkas pagastā bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Melbārde pieņem apmeklētājus bāriņtiesas telpās – „Pagastmāja”,Vilpulka,Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads (tel.: 26226768):

  • ceturtdienās no plkst. 13.00 - 17.00

 

Dokumenti

Rūjienas novada Bāriņtiesas nolikums

Institūciju sadarbības kārtības noteikumi, ja ir aizdomas par bērna tiesību pārkāpumiem un gadījumos, ja ir konstatēti bērna tiesību pārkāpumi

Rūjienas novada Bāriņtiesas darbinieku ētikas kodekss