Rūjiena.lv

Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.5 "Rūjmalas", Jeros, Jeru pagastā, Rūjienas novadā izsole

2018-02-12

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 “Rūjmalas”, Jeros, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, kadastra Nr.9658 900 0110 – sākumcena EUR 970.00, nodrošinājums EUR 97.00, izsole 22.03.2018. plkst.11-30, pieteikšanās līdz 08.03.2018. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.