Rūjiena.lv

Izsoles

Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.1 Valdemāra ielā 23, Rūjienā, Rūjienas novadā izsole

2019-04-08

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Valdemāra ielā 23, Rūjienā, Rūjienas novadā – izsoles sākumcena EUR 1 280.00, nodrošinājums EUR 128.00, izsole 05.06.2019. plkst.14.30, pieteikšanās līdz 23.05.2019. plkst.16‑00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.


Valsts dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.8, Nr.11 un Nr.17 “Virķēni 1”, Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā izsole

2018-12-04

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

  • Nr.1 “Virķēni 1”, Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā – izsoles sākumcena EUR 1 110.00, nodrošinājums EUR 111.00, izsole 06.02.2019. plkst.10-00, pieteikšanās līdz 24.01.2019. plkst.16 00;
  • Nr.8 “Virķēni 1”, Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā – izsoles sākumcena EUR 1 240.00, nodrošinājums EUR 124.00, izsole 06.02.2019. plkst.11-30, pieteikšanās līdz 24.01.2019. plkst.16 00;
  • Nr.11 “Virķēni 1”, Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā – izsoles sākumcena EUR 1 320.00, nodrošinājums EUR 132.00, izsole 06.02.2019. plkst.14-30, pieteikšanās līdz 24.01.2019. plkst.16 00;
  • Nr.17 “Virķēni 1”, Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā – izsoles sākumcena EUR 1 240.00, nodrošinājums EUR 124.00, izsole 06.02.2019. plkst.16-00, pieteikšanās līdz 24.01.2019. plkst.16 00.

Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021413, 67021300, 67021348.


Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.9 "Virķēni 1", Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā izsole

2018-12-04

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.9 “Virķēni 1”, Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā – izsoles sākumcena EUR 1 180.00, nodrošinājums EUR 118.00, izsole 06.02.2019. plkst.13-00, pieteikšanās līdz 24.01.2019. plkst.16 00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021413, 67021300, 67021348.


Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.7 "Vidiņi", Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā izsole

2018-11-26

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.7 “Vidiņi”, Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā – izsoles sākumcena EUR 800.00, nodrošinājums EUR 80.00, izsole 16.01.2019. plkst.14-30.

Pieteikšanās līdz 03.01.2019. plkst.16 00. Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.