Rūjiena.lv

Izsoles

Izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Pumpuri”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā

2019-09-04

Rūjienas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Pumpuri”, Vilpulkas pagastā , Rūjienas novadā (kadastra numurs 9694 002 0133), kas sastāv no:

  • zemes vienības (kadastra apzīmējums 9694 002 0133) 4778 m2,
  • būves (kadastra apzīmējums 9694 002 0226 001) 145.4 m2.

Izsoles sākumcena 1917.00 EUR, nodrošinājums 191.70 EUR, solis 100.00 EUR, reģistrācijas maksa 30.00 EUR.

Izsoles dalībniekiem līdz reģistrācijai jāveic maksājumi Rūjienas novada pašvaldības norēķinu kontā LV13HABA0551002360569, „Swedbank” AS, kods HABALV22, ar norādēm:

  • „Nodrošinājuma nauda dalībai nekustamā īpašuma “Pumpuri” Vilpulkas pagasts, izsolē
  • „Dalībnieka reģistrācijas maksa par nekustamā īpašuma „Pumpuri”, Vilpulkas pagasts, izsoli”.

Izsole notiks 01.10.2019. plkst. 900 Rūjienas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 3, Rūjienā. Reģistrācija izsolei - no sludinājuma publikācijas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 27.09.2019. plkst. 1600.

Informācija par izsoli, iepazīšanās ar izsoles noteikumiem, atsavināmo īpašumu un reģistrācija izsolei - darba dienās 800 - 1200 un 1300 - 1600 Rūjienas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā Raiņa ielā 3, Rūjienā. Tālrunis 64207819, 64219055.

Izsoles noteikumi.


Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.1 "Virķēni 1", Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā izsole

2019-08-30

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Virķēni 1”, Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā – izsoles sākumcena EUR 1 110.00, nodrošinājums EUR 111.00, izsole 16.10.2019. plkst.15-00, pieteikšanās līdz 03.10.2019. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Posseessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.


Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.1 Valdemāra ielā 23, Rūjienā, Rūjienas novadā izsole

2019-07-29

Akciju sabiedrība "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)" pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Valdemāra ielā 23, Rūjienā, Rūjienas novadā – izsoles sākumcena EUR 960.00, nodrošinājums EUR 96.00, izsole 19.09.2019. plkst.13-00, pieteikšanās līdz 05.09.2019. plkst.16-00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.