Rūjiena.lv

Rūjienas novada komitejas un komisijas

Administratīvo lietu komisija

 • Kultūras nama vadītāja,
 • Mākslas skolas direktors,
 • Pašvaldības policijas pārstāvis,
 • Bāriņtiesas pārstāvis,
 • Par komisijas sekretāri apstiprināta pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja/juriste Daiga Vanaga

Tautsaimniecības, būvniecības un attīstības komisija:

 • Ivo Virsis, pašvaldības izpilddirektors,
 • Guntis Gladkins, domes priekšsēdētājs,
 • Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs,
 • Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists,
 • Administratīvās nodaļas vadītāja/juriste,
 • Kultūras nama vadītāja,
 • Iepirkumu/personāla speciāliste,
 • Attīstības nodaļas vadītāja

Iepirkumu komisija:

 • Ivo Virsis, pašvaldības izpilddirektors,
 • Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs,
 • Administratīvās nodaļas vadītāja/juriste,
 • Kultūras nama vadītāja,
 • Kultūras un tūrisma centra vadītāja,
 • Par komisijas sekretāri apstiprināta pašvaldības iepirkumu/personāla speciāliste Laura Mellupe

Ārkārtējo situāciju operatīvā komisija:

 • Guntis Gladkins, domes priekšsēdētājs,
 • Ivo Virsis, pašvaldības izpilddirektors,
 • Pašvaldības policijas pārstāvis,
 • Glābšanas dienesta pārstāvis,
 • Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs,
 • Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists

Zemes komisija:

 • Zemes lietu speciāliste, zemes ierīkotāja,
 • Zemes lietu speciāliste,
 • Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs,
 • Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists,
 • Administratīvās nodaļas vadītāja/juriste.

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija:

 • Iepirkumu/personāla speciāliste,
 • Administratīvās nodaļas vadītāja/juriste,
 • Atbildīgā persona par iedzīvotāju reģistrāciju.

Dzīvokļu komisija:

 • Nekustamā īpašuma nodokļa administratore,
 • Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs,
 • Ivo Virsis, pašvaldības izpilddirektors,
 • Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija:

 • Nekustamā īpašuma nodokļa administratore,
 • Ivo Virsis, pašvaldības izpilddirektors,
 • Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists.

Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisija:

 • Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs,
 • Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists,
 • Zemes lietu speciāliste, zemes ierīkotāja,
 • Zemes lietu speciāliste.

Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas saskaņošanas komisija:

 • Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists,
 • Administratīvās nodaļas vadītāja/juriste,
 • Attīstības nodaļas vadītāja,
 • Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs.

Pašvaldības ēku un būvju apsekošanas komisija:

 • Pašvaldības policijas pārstāvis,
 • Ivo Virsis, pašvaldības izpilddirektors,
 • Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs,
 • Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists.

Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija:

 • Kultūras nama vadītāja,
 • Ivo Virsis, pašvaldības izpilddirektors,
 • Administratīvās nodaļas vadītāja/juriste,
 • Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs,
 • Nekustamā īpašuma nodokļa administratore,
 • Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists.

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisija:

 • Kultūras un tūrisma centra vadītāja,
 • Pašvaldības izpilddirektors,
 • Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs,
 • Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists,
 • Zemes lietu speciāliste, zemes ierīkotāja,
 • Zemes lietu speciāliste.