Rūjiena.lv

ĒVALDAM SILIŅAM- 100! Pieminekļa atklāšana un koru koncerts

2019-02-20

Foto

9.martā pl.16.00

Ēvalda Siliņa pieminekļa atklāšana pie Rūjienas estrādes.

Pl.18.00 Rūjienas kultūras namā

Koncerts “Ik vakaru dziedāt gāju”

Piedalās jauktais koris “Jasmīnas” (Rīga ),diriģente Agita Ikauniece-Rimševica

un jauniešu koris “Skan” (Valmiera), diriģente Irēna Zelča, Liene Zvirbule. Koncertmeistare-Līga Ivāne

Ieeja brīva