Rūjiena.lv

Kultūra

Lodes kultūras nama vīru vokālais ansamblis „Rūjmala”

Lodes kultūras nama vīru vokālais ansamblis „ Rūjmala ” ir pats jaunākais  amatierkolektīvs  Rūjienas novadā, oficiāli savu darbību sācis 2013. gada 14. novembrī. Ansambļa vadītāja – Mirdza Svīķe.

Par mums - kā tapa šis kolektīvs !

1982. gadā Lodes pagastā kolhozu „Imants Sudmalis ” vadīja gados jauns un atraktīvs priekšsēdētājs Guntis Ķigulis. Būdams liels dziedātājs ar skanīgu balsi , uzaicināja Rūjienas Mūzikas  skolas skolotāju Mirdzu Konovāļuku ( tagad Svīķe )  vadīt vīru ansambli savā kolhozā.  Tas izdevās. Tika šūdināti goda tērpi un ar dziesmām priecēti tuvi un tāli kaimiņi, pabūts Rīgā un tālu aiz bijušā rajona robežām. Gāja laiks, mainījās kolhoza   priekšsēdētāji  un ansamblis savu darbību pārtrauca 1986. gada rudenī.

Domājot par Lodes kultūras nama 25. gadu jubileju, kultūras nama vadītājai Kaijai  Laurei dzima ideja , kaut uz vienu vakaru   saaicināt kopā bijušos Lodes pagasta pašdarbniekus un ar koncertu priecēt pagasta ļaudis un ciemiņus. Tika uzrunāti vīri, kuri kopā nebija dziedājuši 24 gadus , uzrunāta bijusī vadītāja un notika brīnums – viņi piekrita. Sākās mēģinājumi un gatavošanās lielajam jubilejas pasākumam, kurš notika 2013. gada 25. oktobrī . Tas bija jauks atkalredzēšanās pasākums gan dziedātājiem , gan toreizējam kolhoza  priekšsēdētājam Guntim Ķigulim. Koncerts patika , vīri tika sagaidīti un pavadīti ar ovācijām . Un radās doma – atkal dziedāt kopā !

Ar novada pašvaldības atbalstu  tas nu ir noticis. Un vīri jau ar savām dziesmām priecē ne tikai sava novada ļaudis , bet jau gatavojas koncertiem Mazsalacas , Burtnieku un citos novados.

Vīri savam ansamblim izvēlējušies skanīgu  nosaukumu „ Rūjmala ”, jo ar šo vārdu saistīta Lodes pagasta vēsture -  kolhozs” Imants Sudmalis ”tika pārdēvēts par kopsaimniecību „Rūjmala ”, vēlāk par paju sabiedrību „Rūjmala ”.

Vīru ansambļa dalībnieki dzīvo  Rūjas upes krastos un visus vieno 4 tilti pār Rūjas upi Lodes pagastā .