Rūjiena.lv

Kultūra

VIA „Atestāts”

Savu darbību Rūjienas kultūras nama vokāli instrumentālais ansamblis   uzsāk Rūjienas vidusskolā, kā sitamo instrumentu, ģitārspēles pulciņš. Likumsakarīgi, ka vēlāk izveidojās arī vokāli instrumentālais ansamblis, kurā darbojās arī pianisti, pūtēji un vokālisti.

Izveidojoties kolektīvam, nepieciešams bija tā nosaukums. Kolektīvs sāka piedalīties konkursos un dažādos koncertos. Tā kolektīvs ieguva nosaukumu „ATESTĀTS”.

VIA dalībnieki bija Rujienas vidusskolas un Naukšēnu vsk. jaunieši.

Savas darbības laikā, ansamblis piedalījies dažādos koncertos un pasākumos. VIA bija apguvis balles repertuāru. Bija izstrādātas kristīgās programmas, ar kurām kolektīvs viesojās dažādās baznīcās.

Katru gadu kolektīvs piedalījās VJIC rīkotajos konkursos, kur VIA ar labiem panākumiem startējis un guvis atzinības, nesot Rūjienas vārdu plašākai publikai.

Līdz ar pamatsastāva dalībniekiem, kuri savas gaitas turpina citās mācību iestādēs, aizgāja arī kolektīva nosaukums, un VIA ATESTĀTS šobrīd ir pazīstams arī kā ballīšu grupa, kura aktīvi darbojas joprojām.

Patreiz Rūjienas KN VIA pulciņā ir jauni dalībnieki, kuri apgūst ģitārspēli un ar savu sniegumu jau paspējuši priecēt publiku. Aicinām pieteikties apgūt arī sitamo instrumentu spēli un vokālu, lai nākotnē izveidotos jauns kolektīva sastāvs.