Rūjiena.lv

Amatpersonu un darbinieku atalgojums

Rūjienas novada amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums 2018.gadā

Rūjienas novada amatpersonām aprēķinātais atalgojums 2017.gadā

Rūjienas novada amatpersonām aprēķinātais atalgojums 2016.gadā

Rūjienas novada amatpersonām aprēķinātais atalgojums 2015.gadā

Rūjienas novada amatpersonām aprēķinātais atalgojums 2014.gadā

Rūjienas novada amatpersonām aprēķinātais atalgojums 2013.gadā

Rūjienas novada amatpersonām aprēķinātais atalgojums 2012.gadā

Rūjienas novada amatpersonām aprēķinātais atalgojums 2011.gadā

Rūjienas novada amatpersonām aprēķinātais atalgojums 2010.gadā