Rūjiena.lv

2019.gada 4.aprīlī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2019-04-05

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par Rūjienas vidusskolas sporta zāles pārbūves par Rūjienas peldbaseinu būvprojekta izstrādi, būvdarbu un autoruzraudzības īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē