Rūjiena.lv

2017.gada 27.septembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2017-09-28

Lejupielādēt sēdes protokolu


  • Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas mūzikas skolas un Rūjienas mākslas skolas pedagogu algām
  • Par finansējuma piešķiršanu Svētā Bērtuļa evaņģēliski luteriskajai baznīcai, baznīcas torņa izbūvei, no novada pašvaldības budžeta līdzekļiem
  • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu