Rūjiena.lv

2016.gada 4.oktobrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2016-10-06

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par valsts budžeta mērķdotācija sadales kārtības noteikšanu Rūjienas vidusskolas pedagogu darba samaksai
  • Par pedagogu darba algas likmes noteikšanas kārtību SPII „Vārpiņa”
  • Par grozījumiem 21.01.2016. domes sēdes lēmumā (prot.Nr.4§, 1) „Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas novada sporta skolas pedagogu algām”