Rūjiena.lv

Notikumu kalendārs

Rūjiena

 • LAIKS

  PASĀKUMS

  NORISES VIETA

  Sabīnes Ķesteres izstāde “STARP FANTĀZIJAS MĀKOŅIEM” Rūjienas pilsētas bibliotēka
  Gleznotājas Ievas Muzikantes izstāde “LATVIJA - GADALAIKI” Rūjienas izstāžu zāle
  Aušanas nodarbības (tautiskie brunči, lupatu deķi, lina sedziņas). Vadītājas Vija Rulle, Ausma Caune. Pēc individuāla plāna.
  Informācija un pieteikšanās: Tautskolas vadītāja Gita Zariņa mob.t. 26397236
  Rūjienas novada tautskola
  Zviedru valodas kursi. Pasniedzēja Inga Gailīte Akervalla. Nodarbības notiks pirmdienās un ceturtdienās - 4.,7.,11.,14.jūnijā pl.18.00
  Informācija un pieteikšanās: Tautskolas vadītāja Gita Zariņa mob.t. 26397236
  Rūjienas novada tautskola
  Radošā darbnīca “Eksperimentālā kausēšana uz auduma”. Tēma SAULESPUĶE. Pasniedzēja Diāna Hofmane. Nodarbības ceturtdienās – 7., 14., 28.jūnijā no pl.17.00.
  Informācija un pieteikšanās: Tautskolas vadītāja Gita Zariņa mob.t. 26397236
  Rūjienas novada tautskola
  2.jūnijā Saldējuma festivāls Rūjienā! Sīkāka informācija mājas lapā www.rujiena.lv Rūjienas pilsēta
  3.jūnijā no pl.9.00-16.00 Igaunijas – Latvijas robežtirgus Moisakilas robežpunkts
  3.jūnijā pl.19.00 “Simtgades svētceļojums” – 100 dienas lūgšanā par Latviju. Tikšanās ar svētceļniekiem liecības, dziesmas, iespēja uzdot jautājumus. Rūjienas pilsētas centrs
  5.jūnijā pl.17.30 Veselības skolas nodarbība. Dziedniece Daina Šmite aicina interesentus iepazīties ar muguras garīgas iztaisnošanas metodi. Rūjienas novada tautskola
  21.jūnijā pl.15.00 Radošā darbnīca Līgo svētku noskaņās. Dārza dekors – “Vēja zvani”. Pasniedzēja Rasma Lauberte. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās Rūjienas novada tautskola
  21.jūnijā pl.20.00 Vasaras Saulgriežu ielīgošanas rituāli un akcijas “Izgaismo Latviju” ugunskura iedegšana. Igauņu ģimenes koncerts. Ieeja brīva Pļaviņā pie Rūjienas estrādes

  23.jūnijā

  Līgosim Rūjienā!

  No pl.9.00

  Amatnieku un mājražotāju izstrādājumu tirdziņš (pieteikš. pa tālr.64263556, 29430703

  Laika skvērā

  Pl. 11.00

  Tautas mūzikas kapelu maratons Jāņu ieskaņai

  Pl.18.00

  Rūjienas kultūras nama amatierteātra “Vitrāža” izrāde Kr.Štrāle-Dreika “Kā Ziemeļmeitas brauca puisi lūkoties”. Ieeja brīva

  Rūjienas estrāde

  Pl.23.00

  Līgo Zaļumballe kopā ar grupu “Blēži”. Ieeja brīva

Ipiķi

 • LAIKS

  PASĀKUMS

  Visu laiku atvērts apmeklējumiem

  Eņģeļu istaba Ipiķu pagasta bibliotēkā

  Visu laiku atvērts apmeklējumiem

  Seno lietu porūzis

  Katra mēneša otrajā pirmdienā
  16.00-18.00

  Kinoseanss

  No 6.februāra
  katru otro ceturtdienas vakaru
  no plkst.16.00

  Ipiķu pagasta bibliotēkā galda spēļu vakari!

 • LAIKS

  PASĀKUMS

  NORISES VIETA

  5 jūnijā “Simtgades svētceļojums” – 100 dienas lūgšanā par Latviju. Pievienojies svētceļojumam, lūdzoties rožukroni! Ipiķu pagasts, Ipiķu skola
  16.jūnijā pl.11.00 Zīmēšanas plenērs “Sniedz roku draugs…” Ipiķu pagasta bibliotēka
  21.jūnijā pl.22.00 Akcijas “Izgaismo Latviju” Saulgriežu ugunskura iedegšana Ipiķu pagastā pie zīmes Baltās naktis

Jeri

 • LAIKS

  PASĀKUMS

  NORISES VIETA

  22.jūnijā pl.19.00
  Pl.23.00
  Rūjienas kultūras nama amatierteātra “Vitrāža” izrāde Kr.Štrāle-Dreika “Kā Ziemeļmeitas brauca puisi lūkoties”. Ieeja brīva
  Zaļumballe kopā ar grupu “Kalvadoss”. Ieeja brīva
  Endzeles muižas pagalmā
  28.jūnijā pl.13.00 “Dārza stāsti” Oleru muižā. Mākslas zinātnieces Baibas Magdalēnas Eglītes stāstījums par dārzu attīstību un Francijas institūta Latvijā direktora Žila Bonviāla stāstījums par pieredzi apsaimniekojot pils dārzu un rozes. Savu dalību pieteikt e-pastā olerumuiza@inbox.lv Oleru muiža, Jeru pagasts

Lode

 • LAIKS

  PASĀKUMS

  NORISES VIETA

  21.jūnijā pl.20.00 Rūjienas kultūras nama amatierteātra “Vitrāža” izrāde Kr.Štrāle-Dreika “Kā Ziemeļmeitas brauca puisi lūkoties”. Ieeja brīva
  Pēc izrādes kopīga Vasaras saulgriežu rituālu izdziedāšana un ugunskura iedegšana.
  Lodes pagasts
  30. jūnijā pl. 20.00 Beverīnas novada Kauguru pagasta amatierteātra “Vīzija” izrāde – Monika Zīle “Džentelmenis ar pannu”. Lodes kultūras nams

Vilpulka

 • LAIKS

  PASĀKUMS

  NORISES VIETA

  23.jūnijā pl.23.00 Līgo zaļumballe kopā ar Raiti. Ieeja brīva. Vilpulkā pie sākumskolas