Rūjiena.lv

Projekts „ Rūjienai 100”

2019-10-01

“Rūjienas amatnieku biedrība ,,Rūzele”” ar 2019.gada oktobri uzsāks realizēt LEADER projektu „Rūjienai 100” (Nr.19-09AL29-A019.2202-000003), kas ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" atbalstu.
Plašāka informācija: atvērt jaunā logā