Rūjiena.lv

Projekta DESTI-SMART transporta izmantošanas aptauja

2019-07-24

Latvijas Zaļo ceļu asociācija Interreg Europe projekta DESTI-SMART ietvaros aicina piedalīties aptaujā, lai noskaidrotu transporta izmantošanas paradumus, Eiropas un arī Vidzemes galamērķos. Ir izveidotas divas atšķirīgas anketas, viena, kas ir domāta galamērķa iedzīvotājiem, bet otra tā apmeklētājiem, tūristiem. Iedzīvotajāmiem anketu aizpildot, jānorāda dzīvesvieta, vieta par kuru tiek anketa pildīta. Ja pilda apmeklējuma anketu, no tūrista, viesa skatupunkta, tad arī jānorāda galamērķa nosaukums (piem., Ropaži, Olaine, Gulbene, Ērgļi utt.).

Anketas aicinām aizpildīt līdz 31.augustam.
Anketu ir izstrādājusi Bournemouth Universitāte, Anglija, kas ir viens no desmit projekta Desti-Smart partneriem.

Anketas angļu valodā:
Apmeklētājiem: https://ej.uz/DESTI_visitor
Vietējiem iedzīvotājiem: https://ej.uz/DESTI_resident

Anketas latviešu valodā:
Vietējiem iedzīvotājiem: https://ej.uz/DESTI_iedziv
Apmeklētājiem: https://ej.uz/DESTI_apmekletajs