Rūjiena.lv

Par kapa vietu maksu

2019-03-11

2019.gada 5.martā Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par „Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 4.septembra saistošo noteikumu Nr.27„Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 18.un 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam”.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams, un pašvaldībām tas ir jāņem vērā.

Rūjienas novada pašvaldība informē, ka tiks veiktas izmaiņas Rūjienas novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Rūjienas novada kapsētu uzturēšanu”.

Lūdzam, nosūtītos rēķinus par 2019.gada kapu vietas nomas maksu, neapmaksāt.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Rūjienas novada pašvaldība