Rūjiena.lv

Biedrība ”Rūzele” ir realizējusi projektu “Mūzikas instrumenta – koncerta zvani - iegāde”

2020-12-21

Biedrība ”Rūzele” ir realizējusi projektu “Mūzikas instrumenta – koncerta zvani -  iegāde”, projekta Nr. 20-09-AL29-A019.2204-000002, ar vietējās rīcības grupas biedrības ”No Salacas līdz Rūjai” izsludinātā LEADER  projektu konkursa 6. kārtas 5. rīcības „Izglītības kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai,  finansējuma piešķiršanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. ”Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” atbalstu. 

Projekta mērķi ir dažādot mūžizglītības un jauniešu aktivitātes Rūjienas novadā, un veidot aktīvu novada sabiedrisko dzīvi, iegādājoties mūzikas instrumentu – koncerta zvani. 

Nodarbībās interesenti apgūs šī mūzikas instrumenta spēli, iepazīsies ar tā muzicēšanas principiem un emocionālo skanējumu, ar kuru turpmāk būs iespējams papildināt daudzas Rūjienas novada kultūras norises. 

Projekta kopējās izmaksas ir 4999.72 EUR , no kuriem 4499.75 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums.