Rūjiena.lv

Pilotprojekts "Mediācija civillietās"

2020-11-20

Līdz š.g. 21.decembrim jebkurai personai (fiziskai, juridiskai) ir iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas par strīda risināšanu mediācijas ceļā, kā arī 80% apmērā apmaksātas 5 mediācijas stundas jebkādu civiltiesisku strīdu risināšanai (piemēram, darba strīdi, strīds ar izīrētāju, strīds par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, strīds par iegādātās preces vai pakalpojuma kvalitāti, par līguma izpildi un citi).

! Maznodrošinātām un trūcīgām personām, kā arī personām, kuras ir atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas, 5 mediācijas stundas tiek apmaksātas no projekta līdzekļiem 100% apmērā.
Plašāka informācija: atvērt jaunā logā