Rūjiena.lv

Par vairākkārt lietojamām sejas aizsargmaskām mazaizsargātajiem iedzīvotājiem

2020-11-16

No 17.novembra Rūjienas novada sociālais dienests sāks sejas aizsargmasku izsniegšanu iedzīvotājiem, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī personām, kurām tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums. Novembra mēnesī paredzēts katrai mazaizsargātai personai izsniegt vienu vairākkārt lietojamo sejas aizsargmasku, otru paredzēts izsniegt decembrī.

Sejas aizsargmaskas varēs saņemt sociālā dienesta telpās Raiņa iela 3, Rūjienā, Vilpulkas pagasta pārvaldē (19.11.2020.), Jeru pagasta pārvaldē. Ar Lodes un Ipiķu pagastos dzīvojošajām personām sazināsies sociālais darbinieks. Ierodoties pēc sejas aizsargmaskas līdzi ņemt izziņu par atbilstību noteiktajam statusam.

Higiēniskās sejas aizsargmaskas tika iepirktas vienotā centralizētā iepirkumā, ko organizēja Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.