Rūjiena.lv

Rūjienas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu par Rūjienas pilsētas vēsturiskā centra un pašvaldības aizsargājamo kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu ēku fasāžu un jumtu atjaunošanu

2020-09-30

Lai kopīgi rūpētos par Rūjienas pilsētas vēsturiskā centra vizuālo tēlu un atbalstītu māju īpašniekus un apsaimniekotājus ēku uzturēšanā, Rūjienas novada pašvaldība izsludina konkursu par Rūjienas vēsturiskā centra un pašvaldības aizsargājamo kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu ēku fasāžu un jumtu atjaunošanu. Konkursa ietvaros kopējais pieejamais finansējums ir 10 000 EUR, tajā skaitā ēku fasāžu atjaunošanai un jumtu atjaunošanai. Viena projekta īstenošanai vienam īpašumam piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 50% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 5000 EUR. Konkursa pieteikumus var iesniegt līdz šā gada 30. septembrim. Konsultācijas un papildu informācija pa telefonu 25662217 (Dairis Lācis, e-pasts: dairis.lacis@rujiena.lv) vai pa telefonu 64207850 (Līga Martinsone, e-pasts: liga.martinsone@rujiena.lv). Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama šeit.
Pieteikuma veidlapa: lejupielādēt