Rūjiena.lv

Iespēja mācīties!

2020-07-03

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienība piedāvā iespēju apgūt vairākas izglītības programmas personām ar un bez invaliditātes vecumā no 15 līdz 60 gadiem.

 

Svarīgi!

Visi izglītojamie saņem stipendiju no 10.00 EUR līdz 120.00 EUR mēnesī ( pēc vidējās atzīmes)!!!

Personām ar 1., 2., 3. grupas invaliditāti, kuri dzīvo dienesta viesnīcā ir valsts apmaksāta ēdināšana 4 reizes dienā!

Skolā iespējams saņemt:

  • fizioterapijas, masāžas, ūdens procedūru, ārstnieciskās vingrošanas, psihologa, zīmju valodas tulka pakalpojumus;
  • pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (interešu pulciņi, sporta aktivitātes, bibliotēka, interneta pieslēgums);
  • skolas dienesta viesnīcā visu diennakti dežūrē medicīnas māsa un aprūpētāji.

 Pielikumā informācija, ko uzņemsim 2020./2021. m. g.

Buklets: atvērt jaunā logā